Huis ter Heide - Bodemven

Vanaf hier kijkt u uit over het Bodemven, waar u onder andere vogelsoorten kunt zien zoals de dodaars, kruisbek, matkop, sperwer, boomvalk, sijs en gekraagde roodstaart.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-09-17 1 Zwarte Specht
2017-09-17 1 Smient
2017-09-17 4 Slobeend
2017-09-17 3 Groenpootruiter
2017-09-17 1 Smient
2017-09-17 1 Staartmees
2017-09-17 1 Koolmees
2017-09-17 1 Pimpelmees
2017-09-17 1 Grote Zilverreiger
2017-09-17 35 Witte Kwikstaart
2017-09-17 4 Bontbekplevier
2017-09-17 4 Nijlgans
2017-09-17 1 Blauwe Reiger
2017-09-17 1 Vink
2017-09-17 1 Tapuit
2017-09-17 1 Groenpootruiter
2017-09-17 1 Slechtvalk
2017-09-17 1 Zilvermeeuw
2017-09-17 1 Kleine Mantelmeeuw
2017-09-17 1 Kokmeeuw

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.6153194053, 5.02624437266