Losser - De Oelemars - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is eigendom van de gemeente Losser en is in beheer bij de plaatselijke vogelwerkgroep. Voor de hut zijn slikveldjes aangelegd, waar u bijvoorbeeld meeuwen en steltlopers kunt zien. Op de looproute van de toren naar de kijkhut komt u langs een vlonder, waar u zicht hebt op een oeverzwaluwenwand. Er zijn 240 nestplaatsen in de kunstmatige wand, waarvan elk jaar ongeveer 40-55% bezet is.

Type Hut
Beheerder Gemeente Losser
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd U kunt de hut het beste in de ochtenduren bezoeken. U hebt het beste zicht op de oeverzwaluwenwand in de late middag en in de avond.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 5 Krakeend
2024-04-22 2 Oeverzwaluw
2024-04-22 1 Tuinfluiter
2024-04-22 1 Roodborsttapuit
2024-04-22 38 Graspieper
2024-04-22 17 Boerenzwaluw
2024-04-22 1 Kneu
2024-04-22 1 Grasmus
2024-04-22 1 Brandgans
2024-04-22 1 Grote Canadese Gans
2024-04-22 1 Gele Kwikstaart
2024-04-22 1 Roodborsttapuit
2024-04-22 1 Scholekster
2024-04-22 3 Kleine Plevier
2024-04-22 5 Oeverzwaluw
2024-04-22 4 Slobeend
2024-04-22 5 Oeverzwaluw
2024-04-21 1 Bruine Kiekendief
2024-04-21 1 Oeverloper
2024-04-21 1 Fitis

Vanuit Enschede gaat u bij de eerste rotonde rechtdoor, bij de 2e rotonde rechts en daarna gaat u meteen weer links. Volg deze weg die slingert door het dorp en rijd via de Ravenhorsterweg langs de gemeentewerf het dorp uit. Ga na de tweede brug linksaf. U kunt parkeren bij de uitkijktoren. De uitkijktoren is ongeveer 30 meter hoog en kijkt uit over een zandwinplas en in de richting van Duitsland, alwaaar u kasteel Bentheim in Bad Bentheim kunt zien liggen. Op de looproute van de toren naar de kijkhut komt u langs een vlonder, vanwaar u zicht hebt op de tegenoverliggende oeverzwaluwenwand. De totale loopafstand van de uitkijktoren naar de kijkhut en weer terug, is circa 1300 meter.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Losser - De Oelemars - Uitkijktoren

GPS 52.26310, 7.03761