Biezelingse Ham - Weg langs de Zeedijk - vogelkijkscherm

De Biezelingse Ham is een buitendijks getijdengebied in de Westerschelde en maakt deel uit van het Europese netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Tijdens de vogeltrek is het natuurgebied een tussenstop voor vogels. Kluten, tureluurs en bergeenden vinden hier dan hun voedsel en rust. Niet alleen tijdens de vogeltrek, maar het hele jaar door kun je vanaf het uitkijkpunt op de Zeedijk vogels spotten. Het uitzicht is bijzonder: de ene kant kijk je de Zwaakse Weel in en aan de andere kant heb je prachtig zicht over de Westerschelde.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-23 1 Bosrietzanger
2024-05-20 1 Graspieper
2024-05-16 21 Bergeend
2024-05-16 7 Zilverplevier
2024-05-10 1 Velduil
2024-05-10 1 Cetti's Zanger
2024-05-01 4 Groenpootruiter
2024-05-01 1 Regenwulp
2024-04-30 1 Tafeleend
2024-04-29 8 Bergeend
2024-04-29 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-04-29 1 Roodborsttapuit
2024-04-29 2 Zwartkopmeeuw
2024-04-29 1 Zwarte Ruiter
2024-04-29 4 Grutto
2024-04-29 1 Groenpootruiter
2024-04-29 1 Regenwulp
2024-04-29 1 Graszanger
2024-04-29 1 Regenwulp
2024-04-29 1 Kievit

De weg is een dienstweg van Waterschap Scheldestromen, ongeveer 3m breed, geasfalteerd, gesloten voor auto's (maar dus wel open voor ander verkeer), die tot boven op de zeedijk gaat. Voorbij de slagboom gaat deze weg buitendijks verder. Onderaan, bij de aansluiting met "Weg langs de Zeedijk" kan in de berm geparkeerd worden. OV (bus) 's-Gravenpolder, Klimopplein → 3300 meter lopen. Fiets-knooppunt 74 is 676m vanaf het scherm

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.44887, 3.93333