Brunsummerheide - Vogelkijkplatform Grensmaas

De Brunssummerheide is een afwisselend natuurgebied. Wandel door de restanten van de vroegere naaldbossen of langs de gedeelten met afwisselend loofbos. Geniet van de ruimte op de open zandvlaktes en de karakteristieke vennen. Ook de heide is gevarieerd. Op de drogere gedeelten zie je struikheide groeien en op de nattere gedeelten dopheide. De heide wordt afgewisseld met grassen, struiken en boompjes.

Dit kijkscherm is gelegen in een rustig gedeelte van de entreezone tot de Brunssummerheide, vlakbij de bijenstal.

Je kijkt uit op een kleinschalig, open veld omgeven door allerlei bosrandjes en struikgewassen. Er zijn hier kansrijke rust-, nest- en voederplekken voor vogels, libellen en .. reeën!

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Dit kijkscherm is heel goed toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel of scootmobiel. Dit uitkijkpunt opgenomen als onderdeel van de Oranje wandelroute (1 km) die geheel geschikt is gemaakt voor mensen met een fysieke beperking, maar ook voor jonge gezinnen met buggy. E-mail over deze voorziening via zuidlimburg@natuurmonumenten.nl
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Roodborsttapuit
2024-05-26 1 Roodborsttapuit
2024-05-26 1 Rode Wouw
2024-05-26 2 Wespendief
2024-05-26 1 Boomleeuwerik
2024-05-26 1 Boomleeuwerik
2024-05-26 1 Boomleeuwerik
2024-05-22 1 Geelgors
2024-05-22 1 Grasmus
2024-05-22 1 Boompieper
2024-05-22 1 Tuinfluiter
2024-05-22 2 Grote Lijster
2024-05-22 1 Grote Lijster
2024-05-22 1 Boompieper
2024-05-22 1 Spreeuw
2024-05-22 1 Fitis
2024-05-22 1 Fitis
2024-05-22 3 Grauwe Vliegenvanger
2024-05-22 1 Zwarte Mees
2024-05-22 1 Buizerd

Volg de routing naar de Groene Poort Brunssummerheide, Schaapskooiweg 99, 6414 EL Heerlen. Hier kun t u gratis parkeren. Er zijn enkele parkeerplaatsen gereserveerd voor invalide bezoekers. Vanuit de parkeerplaats volgt u het asfaltpad naar de entreezone met o.a. restaurant Schrieversheide en het Startpunt van alle gemarkeerde wandelroutes. De oranje wandelroute leidt u naar het kijkscherm. Ter oriëntatie: het kijkscherm is gelegen in het gebied achter het zogenaamde Huttenbos en de Ravotplek.

Route via Google Maps

GPS 50.92456, 5.98144