Meijel - Blankersplas - Vogelkijkhut

In 2003 is dit gebied aangekocht door de provincie Limburg en daarna deels afgegraven. Hierdoor is de huidige plas ontstaan die gevoed wordt door kwelwater. eft geleverd. In 2015 werd deze vogelkijkhut geplaatst. Het gebied is vernoemd naar Piet Blankers voor zijn inzet bij de totstandkoming van dit gebied. De plas trekt o.a. allerlei eenden en andere watervogels aan, alsmede steltlopers indien er voldoende slik aanwezig is. De door kwel gevoede plas herbergt verder ook diverse soorten libellen.

Type Hut
Beheerder stichting VEEN
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-09 1 Middelste Bonte Specht
2021-04-09 1 Fazant
2021-04-09 1 Tjiftjaf
2021-04-06 1 Steenuil
2021-04-06 1 Steenuil
2021-04-03 2 Bergeend
2021-04-03 1 Fazant
2021-03-30 1 Buizerd
2021-03-30 1 Buizerd
2021-03-30 1 Winterkoning
2021-03-30 1 Havik
2021-03-30 1 Vink
2021-03-30 1 Pimpelmees
2021-03-30 1 Kievit
2021-03-30 1 Heggenmus
2021-03-30 1 Grote Bonte Specht
2021-03-30 1 Meerkoet
2021-03-30 1 Wintertaling
2021-03-30 1 Slobeend
2021-03-30 1 Krakeend

Via de aanliggende zandweg langs het Kanaal van Deurne is deze hut bereikbaar.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
De Grote Peel - Uitkijkpunten

GPS 51.363414265557495, 5.895366667880631