Meijel - Blankersplas - Vogelkijkhut

In 2003 is dit gebied aangekocht door de provincie Limburg en daarna deels afgegraven. Hierdoor is de huidige plas ontstaan die gevoed wordt door kwelwater. eft geleverd. In 2015 werd deze vogelkijkhut geplaatst. Het gebied is vernoemd naar Piet Blankers voor zijn inzet bij de totstandkoming van dit gebied. De plas trekt o.a. allerlei eenden en andere watervogels aan, alsmede steltlopers indien er voldoende slik aanwezig is. De door kwel gevoede plas herbergt verder ook diverse soorten libellen.

Type Hut
Beheerder stichting VEEN
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-24 3 Fazant
2023-03-24 2 Dodaars
2023-03-23 2 Patrijs
2023-03-21 1 Aalscholver
2023-03-19 1 Grote Bonte Specht
2023-03-19 1 Tjiftjaf
2023-03-18 1 IJsvogel
2023-03-15 1 Havik
2023-03-15 1 Boomklever
2023-03-15 1 Grote Bonte Specht
2023-03-15 1 Boomkruiper
2023-03-15 1 Grote Zilverreiger
2023-03-15 1 Buizerd
2023-03-15 1 Vink
2023-03-15 1 Fazant
2023-03-15 1 Grote Bonte Specht
2023-03-15 1 Grote Zaagbek
2023-03-15 22 Krakeend
2023-03-15 20 Wintertaling
2023-03-15 1 Grote Zilverreiger

Via de aanliggende zandweg langs het Kanaal van Deurne is deze hut bereikbaar.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
De Grote Peel - Uitkijkpunten

GPS 51.36341, 5.89537