Meijel - Blankersplas - Vogelkijkhut

In 2003 is dit gebied aangekocht door de provincie Limburg en daarna deels afgegraven. Hierdoor is de huidige plas ontstaan die gevoed wordt door kwelwater. eft geleverd. In 2015 werd deze vogelkijkhut geplaatst. Het gebied is vernoemd naar Piet Blankers voor zijn inzet bij de totstandkoming van dit gebied. De plas trekt o.a. allerlei eenden en andere watervogels aan, alsmede steltlopers indien er voldoende slik aanwezig is. De door kwel gevoede plas herbergt verder ook diverse soorten libellen.

Type Hut
Beheerder stichting VEEN
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-11 1 Blauwe Reiger
2020-07-11 1 Buizerd
2020-07-11 1 Boompieper
2020-06-24 1 Kleine Karekiet
2020-06-11 1 IJsvogel
2020-06-11 12 Nijlgans
2020-06-11 50 Grauwe Gans
2020-06-11 1 Koekoek
2020-06-11 1 Lepelaar
2020-06-10 1 Nachtzwaluw
2020-05-31 1 Wulp
2020-05-30 2 Grote Canadese Gans
2020-05-30 2 Roodborsttapuit
2020-05-30 2 Zanglijster
2020-05-30 2 Kleine Karekiet
2020-05-30 1 Bosrietzanger
2020-05-20 1 Koekoek
2020-05-20 3 Kleine Karekiet
2020-05-20 1 Boomleeuwerik
2020-05-20 1 Zwartkop

Via de aanliggende zandweg langs het Kanaal van Deurne is deze hut bereikbaar.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
De Grote Peel - Uitkijkpunten

GPS 51.363414265557495, 5.895366667880631