Wooldse Veen - Uitkijktoren

Het Wooldse Veen (ook wel Burloërveen of Vardingholterveen) is een natuurreservaat aan de zuidoostzijde van de Nederlandse gemeente Winterswijk. Dit hoogveengebied vormt één geheel met het Duitse natuurgebied Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt. Het Nederlandse deel beslaat ca 50 ha, het Duitse ruim 100 ha. Het Nederlandse deel is tevens (naast negentien andere gebieden) onderdeel van het in 2005 door de Nederlandse overheid uitgeroepen Nationaal Landschap Winterswijk, een gebied van totaal bijna 22.000 hectare groot.

Het gebied kenmerkt zich door de veenputten en veendijken: overblijfselen van de vroegere afgravingen, waarbij men na verdroging het veen gebruikte voor turf. Door een regeneratieplan vormt zich nieuw hoogveen in de veenputten, met als begroeiing onder andere zonnedauw, lavendelheide, kleine veenbes en veenmos. De veendijken zijn begroeid met berken en soms ook eiken.

Het gebied is rijk aan bijzondere libellen (zoals de zwarte heidelibel en de grote keizerlibel) en vlinders: ook vindt men hier de kamsalamander, hazelworm, heidesabelsprinkhaan, de gladde slang, dassen en buizerds.

Deze uitkijktoren biedt een prachtig zicht op het Wooldse Veen en het Burlo-Vardingholter Venn

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het Wooldse Veen is een kwetsbaar gebied. In de oude veenputten vormt zich nieuw hoogveen. Blijf daarom altijd goed op de paden. In natte seizoenen kun je het beste laarzen dragen, het kan dan erg drassig zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-04 1 Wielewaal
2023-06-04 1 Kneu
2023-06-04 1 Geelgors
2023-06-04 4 Middelste Bonte Specht
2023-06-04 2 Kleine Bonte Specht
2023-06-04 3 Groene Specht
2023-06-04 4 Zwarte Specht
2023-06-04 1 Paapje
2023-06-04 1 Grauwe Klauwier
2023-06-04 1 Grauwe Klauwier
2023-06-04 2 Boomvalk
2023-06-04 2 Raaf
2023-06-04 1 Sperwer
2023-06-04 1 Wespendief
2023-06-04 1 Havik
2023-06-04 1 Bruine Kiekendief
2023-06-04 1 Kleine Karekiet
2023-06-04 3 Bosrietzanger
2023-06-04 2 Sprinkhaanzanger
2023-06-04 6 Rietgors

Auto's kunnen op de parkeerplaats langs de Kuipersweg worden geparkeerd. Kuipersweg, Winterswijk Door het gebied loopt een houtenplankenpad direct naar de uitkijktoren.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.90687, 6.74963