Wooldse Veen - Uitkijktoren

Het Wooldse Veen (ook wel Burloërveen of Vardingholterveen) is een natuurreservaat aan de zuidoostzijde van de Nederlandse gemeente Winterswijk. Dit hoogveengebied vormt één geheel met het Duitse natuurgebied Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt. Het Nederlandse deel beslaat ca 50 ha, het Duitse ruim 100 ha. Het Nederlandse deel is tevens (naast negentien andere gebieden) onderdeel van het in 2005 door de Nederlandse overheid uitgeroepen Nationaal Landschap Winterswijk, een gebied van totaal bijna 22.000 hectare groot.

Het gebied kenmerkt zich door de veenputten en veendijken: overblijfselen van de vroegere afgravingen, waarbij men na verdroging het veen gebruikte voor turf. Door een regeneratieplan vormt zich nieuw hoogveen in de veenputten, met als begroeiing onder andere zonnedauw, lavendelheide, kleine veenbes en veenmos. De veendijken zijn begroeid met berken en soms ook eiken.

Het gebied is rijk aan bijzondere libellen (zoals de zwarte heidelibel en de grote keizerlibel) en vlinders: ook vindt men hier de kamsalamander, hazelworm, heidesabelsprinkhaan, de gladde slang, dassen en buizerds.

Deze uitkijktoren biedt een prachtig zicht op het Wooldse Veen en het Burlo-Vardingholter Venn

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het Wooldse Veen is een kwetsbaar gebied. In de oude veenputten vormt zich nieuw hoogveen. Blijf daarom altijd goed op de paden. In natte seizoenen kun je het beste laarzen dragen, het kan dan erg drassig zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 2 Geelgors
2024-04-22 1 Grasmus
2024-04-22 1 Fitis
2024-04-22 1 Boompieper
2024-04-22 1 Dodaars
2024-04-22 2 Kneu
2024-04-18 3 Grauwe Gans
2024-04-18 2 Kuifeend
2024-04-18 2 Krakeend
2024-04-18 3 Dodaars
2024-04-17 1 Winterkoning
2024-04-17 1 Boompieper
2024-04-17 1 Kneu
2024-04-16 1 Gekraagde Roodstaart
2024-04-13 1 Fitis
2024-04-13 1 Sijs
2024-04-13 1 Bruine Kiekendief
2024-04-12 1 Grote Zilverreiger
2024-04-12 8 Kuifeend
2024-04-12 4 Krakeend

Auto's kunnen op de parkeerplaats langs de Kuipersweg worden geparkeerd. Kuipersweg, Winterswijk Door het gebied loopt een houtenplankenpad direct naar de uitkijktoren.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.90687, 6.74963