Markermeer - Marker Wadden - Uitkijktoren Steltloper

Marker Wadden is het nieuwste stukje Nederland: een groep natuureilanden die nieuw leven in het Markermeer brengen. De eilanden zijn nog in aanleg, maar het hoofdeiland is sinds 8 september 2018 al toegankelijk voor het publiek. Ontdek dit nieuwe leefgebied voor planten, insecten, vissen en vogels. Een natuurparadijs waar je kan genieten van een nieuw strand, nieuwe wandelpaden en nieuwe vogelkijkplekken.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar per boot (zie routebeschrijving)
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-12-04 2 Grote Zaagbek
2022-12-04 2 Grote Zilverreiger
2022-12-04 20 Wintertaling
2022-12-04 100000 Spreeuw
2022-12-03 2 Zeearend
2022-12-02 6 Krakeend
2022-12-02 1 Fuut
2022-12-01 50000 Spreeuw
2022-12-01 2 Slobeend
2022-12-01 1 Merel
2022-12-01 1 Slechtvalk
2022-12-01 1 Blauwe Kiekendief
2022-12-01 1 Kramsvogel
2022-12-01 1 Blauwe Kiekendief
2022-12-01 1 Waterral
2022-12-01 1 Winterkoning
2022-12-01 1 Roodborst
2022-11-30 1 Witte Kwikstaart
2022-11-30 1 Smelleken
2022-11-30 2 Rietgors

De haven monding van Marker Wadden is te bereiken met de coördinaten: N520 34.745 E50 22.022 De haven op het eerste en grootste eiland van Marker Wadden is de plek waar je op Marker Wadden aankomt. Het is een natuurhaven, geschikt voor aanleg van particuliere boten en charters. De haven beschikt over 26 ligboxen, 2 meerboeien (moorings) voor twee boten en ongeveer 12 ligplaatsen aan de passantensteiger. In de haven zijn geen voorzieningen zoals water en walstroom. Alleen het eerste eiland is toegankelijk voor boten. De andere eilanden zijn nog in aanleg en niet toegankelijk. Dat is duidelijk gemarkeerd door de gele betonning. Wil je Marker Wadden bezoeken? Reserveer dan vooraf je ligplaats via de Blue Water App. Voor het beheer en onderhoud van dit natuurgebied betalen alle bezoekers een gebiedsbijdrage. Vaarders betalen liggeld om aan te leggen en te verblijven in de haven van Marker Wadden.

Route via Google Maps

GPS 52.58495, 5.36252