Markermeer - Marker Wadden - Uitkijktoren Steltloper

Marker Wadden is het nieuwste stukje Nederland: een groep natuureilanden die nieuw leven in het Markermeer brengen. De eilanden zijn nog in aanleg, maar het hoofdeiland is sinds 8 september 2018 al toegankelijk voor het publiek. Ontdek dit nieuwe leefgebied voor planten, insecten, vissen en vogels. Een natuurparadijs waar je kan genieten van een nieuw strand, nieuwe wandelpaden en nieuwe vogelkijkplekken.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar per boot (zie routebeschrijving)
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 1 Kleine Karekiet
2023-09-24 2 Zeearend
2023-09-24 100 Lepelaar
2023-09-24 1 Blauwe Reiger
2023-09-24 1 Tafeleend
2023-09-24 1 Cetti's Zanger
2023-09-24 1 Pijlstaart
2023-09-24 1 Waterhoen
2023-09-24 1 Wintertaling
2023-09-24 1 Watersnip
2023-09-24 1 Dodaars
2023-09-24 1 Knobbelzwaan
2023-09-24 1 Wilde Eend
2023-09-24 1 Fuut
2023-09-24 1 Aalscholver
2023-09-24 1 Baardman
2023-09-24 1 Krakeend
2023-09-24 1 Kuifeend
2023-09-24 1 Gele Kwikstaart
2023-09-24 1 Kokmeeuw

De haven monding van Marker Wadden is te bereiken met de coördinaten: N520 34.745 E50 22.022 De haven op het eerste en grootste eiland van Marker Wadden is de plek waar je op Marker Wadden aankomt. Het is een natuurhaven, geschikt voor aanleg van particuliere boten en charters. De haven beschikt over 26 ligboxen, 2 meerboeien (moorings) voor twee boten en ongeveer 12 ligplaatsen aan de passantensteiger. In de haven zijn geen voorzieningen zoals water en walstroom. Alleen het eerste eiland is toegankelijk voor boten. De andere eilanden zijn nog in aanleg en niet toegankelijk. Dat is duidelijk gemarkeerd door de gele betonning. Wil je Marker Wadden bezoeken? Reserveer dan vooraf je ligplaats via de Blue Water App. Voor het beheer en onderhoud van dit natuurgebied betalen alle bezoekers een gebiedsbijdrage. Vaarders betalen liggeld om aan te leggen en te verblijven in de haven van Marker Wadden.

Route via Google Maps

GPS 52.58495, 5.36252