Hemelrijkse Waard - De Oijense wachter - Uitkijktoren

De Hemelrijkse Waard is een landbouwgebied ter grootte van zo’n 450 voetbalvelden wat is omgetoverd in een nieuw riviernatuurgebied. Door een 3 kilometer lange geul langs de Maas te graven is het leefgebied voor planten en dieren in en langs de rivier flink vergroot.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-04-24 1 Kleine Mantelmeeuw
2019-04-24 62 Kokmeeuw
2019-04-24 16 Kleine Mantelmeeuw
2019-04-24 48 Grauwe Gans
2019-04-24 6 Grauwe Gans
2019-04-24 2 Visdief
2019-04-24 1 Kleine Plevier
2019-04-24 2 Patrijs
2019-04-23 1 Oeverloper
2019-04-23 2 Groenpootruiter
2019-04-23 2 Patrijs
2019-04-22 1 Rietgors
2019-04-22 1 Veldleeuwerik
2019-04-20 1 Fitis
2019-04-20 2 Kneu
2019-04-20 1 Braamsluiper
2019-04-20 4 Pijlstaart
2019-04-20 6 Kuifeend
2019-04-19 2 Slobeend
2019-04-19 2 Grote Canadese Gans

De toren ligt aan de dijk tussen Oijen en de jachthaven van Lithoijen (navigatie Parallelstraat, 5394 Oijen)

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Passewaay - Vogelkijkhut

GPS 51.81758902539474, 5.485332011413105