Hemelrijkse Waard - De Oijense wachter - Uitkijktoren

De Hemelrijkse Waard is een landbouwgebied ter grootte van zo’n 450 voetbalvelden wat is omgetoverd in een nieuw riviernatuurgebied. Door een 3 kilometer lange geul langs de Maas te graven is het leefgebied voor planten en dieren in en langs de rivier flink vergroot.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-21 2 Lepelaar
2024-04-21 1 Veldleeuwerik
2024-04-21 1 Grasmus
2024-04-21 1 Gele Kwikstaart
2024-04-21 1 Oeverzwaluw
2024-04-21 1 Boerenzwaluw
2024-04-21 1 Zanglijster
2024-04-21 1 Vink
2024-04-21 1 Gaai
2024-04-21 1 Blauwe Reiger
2024-04-21 1 Scholekster
2024-04-21 41 Kleine Mantelmeeuw
2024-04-21 1 Veldleeuwerik
2024-04-21 3 Knobbelzwaan
2024-04-21 4 Bergeend
2024-04-21 1 Grote Canadese Gans
2024-04-21 3 Nijlgans
2024-04-21 1 Grauwe Gans
2024-04-21 17 Kluut
2024-04-21 2 Houtduif

De toren ligt aan de dijk tussen Oijen en de jachthaven van Lithoijen (navigatie Parallelstraat, 5394 Oijen)

Route via Google Maps

GPS 51.81759, 5.48533