Hemelrijkse Waard - De Oijense wachter - Uitkijktoren

De Hemelrijkse Waard is een landbouwgebied ter grootte van zo’n 450 voetbalvelden wat is omgetoverd in een nieuw riviernatuurgebied. Door een 3 kilometer lange geul langs de Maas te graven is het leefgebied voor planten en dieren in en langs de rivier flink vergroot.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-14 2 Grote Zaagbek
2019-12-13 100 Meerkoet
2019-12-13 1 Roodborst
2019-12-13 2 Dodaars
2019-12-13 14 Wintertaling
2019-12-13 15 Wilde Eend
2019-12-13 20 Krakeend
2019-12-13 9 Tafeleend
2019-12-12 26 Bergeend
2019-12-12 90 Wintertaling
2019-12-12 4 Knobbelzwaan
2019-12-12 150 Grauwe Gans
2019-12-12 70 Graspieper
2019-12-12 1 Putter
2019-12-12 12 Zilvermeeuw
2019-12-12 9 Kolgans
2019-12-12 2 Ooievaar
2019-12-12 2 Blauwe Reiger
2019-12-12 74 Wintertaling
2019-12-12 2 Waterhoen

De toren ligt aan de dijk tussen Oijen en de jachthaven van Lithoijen (navigatie Parallelstraat, 5394 Oijen)

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Passewaay - Vogelkijkhut

GPS 51.81758902539474, 5.485332011413105