Hemelrijkse Waard - De Oijense wachter - Uitkijktoren

De Hemelrijkse Waard is een landbouwgebied ter grootte van zo’n 450 voetbalvelden wat is omgetoverd in een nieuw riviernatuurgebied. Door een 3 kilometer lange geul langs de Maas te graven is het leefgebied voor planten en dieren in en langs de rivier flink vergroot.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-05 1 Cetti's Zanger
2023-06-05 1 Bosrietzanger
2023-06-05 1 Visdief
2023-06-03 1 Roodborsttapuit
2023-06-03 1 Kleine Plevier
2023-06-03 2 Rietgors
2023-06-03 2 Roodborsttapuit
2023-06-03 6 Grauwe Gans
2023-06-03 1 Veldleeuwerik
2023-06-03 1 Aalscholver
2023-06-03 2 Holenduif
2023-06-03 3 Gele Kwikstaart
2023-06-03 1 Grutto
2023-06-03 3 Slobeend
2023-06-03 1 Kokmeeuw
2023-06-03 2 Kleine Plevier
2023-06-03 1 Witte Kwikstaart
2023-06-03 17 Kluut
2023-06-03 1 Groenpootruiter
2023-06-03 4 Tureluur

De toren ligt aan de dijk tussen Oijen en de jachthaven van Lithoijen (navigatie Parallelstraat, 5394 Oijen)

Route via Google Maps

GPS 51.81759, 5.48533