Drents-Friese Wold - Doldersummerveld - Uitkijktoren

Het Doldersummerveld is een uitgestrekt vochtig heidereservaat, gelegen op de flank van het beekdal van de Vledder- en Wapserveensche Aa, ten noorden van Doldersum. Het veld maakt deel uit van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Het natte heide­veld gaat aan de noord­zijde over in een hobbelig, voorma­lig stuif­zandgebied, waardoor er veel variatie is in bodemsa­men­stelling, water­huis­hou­ding en hoogtelig­ging. Dit blijkt ook uit de rijke afwis­seling van flora en fauna.

Voor vogels blijkt het belang van een groot heideterrein als het Doldersum­merveld uit het feit dat hier maar liefst 111 soorten broedvogels voorko­men. Hiervan staan er 20 bekend als ernstig bedreigd. Tot deze laatste groep horen soor­ten als Kwartel, Patrijs, Gele kwik­staart, Rood­borsttapuit en Paapje. Ook kraanvogels tonen de laatste jaren opmerkelijke belangstelling voor dit veld.

Type Uitkijktoren
Beheerder Het Drentse Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar te bezoeken. Interessante bezoektijden: Vooral begin juli is het uitzicht spectaculair, want dan kleuren de velden geel van de bloeiende beenbreek, een zeer zeldzame plant die alleen in venige heidevelden voorkomt. In de nazomer overheerst juist het paars van de bloeiende struikheide.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-11-27 101 Kolgans
2023-11-27 2 Zwarte Kraai
2023-11-27 1 Blauwe Reiger
2023-11-27 40 Spreeuw
2023-11-27 2 Holenduif
2023-11-27 1 Buizerd
2023-11-27 1 Raaf
2023-11-27 15 Grauwe Gans
2023-11-27 1 Vink
2023-11-26 10 Kruisbek
2023-11-26 2 Goudhaan
2023-11-26 1 Boomkruiper
2023-11-26 2 Glanskop
2023-11-26 15 Kruisbek
2023-11-26 1 Zwarte Kraai
2023-11-26 2 Gaai
2023-11-26 1 Vink
2023-11-25 3 Wilde Zwaan
2023-11-25 8 Kraanvogel
2023-11-25 1 Blauwe Kiekendief

De toren staat langs het fietspad Doldersum-Zorgvlied.

Route via Google Maps

GPS 52.89855, 6.24403