Drents-Friese Wold - Doldersummerveld - Uitkijktoren

Het Doldersummerveld is een uitgestrekt vochtig heidereservaat, gelegen op de flank van het beekdal van de Vledder- en Wapserveensche Aa, ten noorden van Doldersum. Het veld maakt deel uit van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Het natte heide­veld gaat aan de noord­zijde over in een hobbelig, voorma­lig stuif­zandgebied, waardoor er veel variatie is in bodemsa­men­stelling, water­huis­hou­ding en hoogtelig­ging. Dit blijkt ook uit de rijke afwis­seling van flora en fauna.

Voor vogels blijkt het belang van een groot heideterrein als het Doldersum­merveld uit het feit dat hier maar liefst 111 soorten broedvogels voorko­men. Hiervan staan er 20 bekend als ernstig bedreigd. Tot deze laatste groep horen soor­ten als Kwartel, Patrijs, Gele kwik­staart, Rood­borsttapuit en Paapje. Ook kraanvogels tonen de laatste jaren opmerkelijke belangstelling voor dit veld.

Type Uitkijktoren
Beheerder Het Drentse Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar te bezoeken. Interessante bezoektijden: Vooral begin juli is het uitzicht spectaculair, want dan kleuren de velden geel van de bloeiende beenbreek, een zeer zeldzame plant die alleen in venige heidevelden voorkomt. In de nazomer overheerst juist het paars van de bloeiende struikheide.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-12 5 Kievit
2022-05-12 2 Kleine Plevier
2022-05-12 2 Groenpootruiter
2022-05-12 1 Lepelaar
2022-05-10 1 Lepelaar
2022-05-09 2 Kievit
2022-05-07 1 Boompieper
2022-05-06 1 Grote Lijster
2022-05-06 1 Raaf
2022-05-06 1 Gekraagde Roodstaart
2022-05-06 1 Boompieper
2022-05-06 1 Goudhaan
2022-05-06 2 Staartmees
2022-05-06 1 Buizerd
2022-05-06 1 Boompieper
2022-05-06 1 Gekraagde Roodstaart
2022-05-06 1 Boompieper
2022-05-06 1 Zwarte Mees
2022-05-06 2 Kuifmees
2022-05-06 1 Boompieper

De toren staat langs het fietspad Doldersum-Zorgvlied.

Route via Google Maps

GPS 52.89855, 6.24403