Drents-Friese Wold - Doldersummerveld - Uitkijktoren

Het Doldersummerveld is een uitgestrekt vochtig heidereservaat, gelegen op de flank van het beekdal van de Vledder- en Wapserveensche Aa, ten noorden van Doldersum. Het veld maakt deel uit van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Het natte heide­veld gaat aan de noord­zijde over in een hobbelig, voorma­lig stuif­zandgebied, waardoor er veel variatie is in bodemsa­men­stelling, water­huis­hou­ding en hoogtelig­ging. Dit blijkt ook uit de rijke afwis­seling van flora en fauna.

Voor vogels blijkt het belang van een groot heideterrein als het Doldersum­merveld uit het feit dat hier maar liefst 111 soorten broedvogels voorko­men. Hiervan staan er 20 bekend als ernstig bedreigd. Tot deze laatste groep horen soor­ten als Kwartel, Patrijs, Gele kwik­staart, Rood­borsttapuit en Paapje. Ook kraanvogels tonen de laatste jaren opmerkelijke belangstelling voor dit veld.

Type Uitkijktoren
Beheerder Het Drentse Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar te bezoeken. Interessante bezoektijden: Vooral begin juli is het uitzicht spectaculair, want dan kleuren de velden geel van de bloeiende beenbreek, een zeer zeldzame plant die alleen in venige heidevelden voorkomt. In de nazomer overheerst juist het paars van de bloeiende struikheide.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-05-24 2 Nijlgans
2020-05-24 3 Kievit
2020-05-24 1 Scholekster
2020-05-21 1 Slechtvalk ssp peregrinus
2020-05-21 1 Lepelaar
2020-05-11 1 Grote Lijster
2020-05-11 1 Tuinfluiter
2020-05-11 1 Fluiter
2020-05-10 2 Roodborsttapuit
2020-05-10 1 Fluiter
2020-05-07 1 Gaai
2020-05-07 1 Sperwer
2020-05-07 1 Gekraagde Roodstaart
2020-05-07 2 Raaf
2020-05-07 2 Appelvink
2020-05-07 2 Holenduif
2020-05-07 1 Geelgors
2020-05-07 1 Boompieper
2020-05-03 2 Kraanvogel
2020-05-02 2 Appelvink

De toren staat langs het fietspad Doldersum-Zorgvlied.

Route via Google Maps

GPS 52.8985481813828, 6.24403238209539