Stevensweert - Molenplas - Uitkijktoren

De Molenplas is een bijzondere Maasplas in het Maasplassengebied. De plas is ontstaan uit de laatste traditionele grindwinning. Met dat verschil dat er vooraf is nagedacht over de inrichting van het gebied.

De natuur heeft zich hier snel ontwikkeld. Door kenners zijn o.a. visdief en kleine plevier gesignaleerd. Maar ook de bever is gezien. Bijzondere planten als rode ogentroost en de gewone agrimonie hebben aan de plas gebloeid. De Gallowayrunderen en Konikpaarden zorgen door hun graasgedrag dat er gevarieerde natuur ontstaat i.p.v. alleen maar bos.

Dit uitkijkplatform van Natuurmonumenten is in belangrijke mate gerealiseerd door vrijwilligers uit de directe omgeving. Het platform met infopaneel is geposteerd tegenover een grindeilandje dat bij de oplevering van de ontgrindingen rond 2008 kunstmatig is gerealiseerd dankzij een actieve aanvraag door vrijwilligers. Het eilandje erodeert onder invloed van de stromingen in de Molenplas maar functioneert prima als nest- en rustplaats voor velerlei soorten watervogels. Ieder jaar tellen vaste vrijwilligers de aantallen broedsels en ontdoen zij het eiland van afval en opstand in het belang van broedmogelijkheden.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-05 1 Knobbelzwaan
2023-06-05 1 Fuut
2023-06-05 1 Zwarte Zwaan
2023-06-05 1 Meerkoet
2023-06-05 1 Meerkoet
2023-06-05 1 Buizerd
2023-06-04 1 Groene Specht
2023-06-04 1 Putter
2023-06-04 1 Groene Specht
2023-06-04 1 Grote Bonte Specht
2023-06-03 5 Ooievaar
2023-06-02 1 Spotvogel
2023-06-02 1 Bosrietzanger
2023-06-02 1 Zwartkop
2023-06-02 1 Grasmus
2023-06-02 1 Fitis
2023-06-02 1 Groenling
2023-06-02 1 Fitis
2023-06-02 1 Tuinfluiter
2023-06-02 3 Visdief

Vanaf de parkeerplaats op de Verlengde Oude Maasweg gaat u door de poort over de brug. Hierna gaat u rechtsaf (wandelroute bord 35) na en +/- 300-400 meter vindt u de uitkijktoren bij aan de route. Adres Verlengde Oude Maasweg, 6051 Stevensweert Hier kan ook worden geparkeerd

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.12078, 5.85245