De Rammelwaard - Vogelkijkhut

De Rammelwaard is een gebied bij uitstek voor vogels om te rusten en voedsel te zoeken

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd De vogelkijkhut in de Rammelwaard is vrij toegankelijk, maar in het broedseizoen wordt het gebied gesloten voor de rust van de vogels. Het noordelijk deel is niet vrij toegankelijk terwijl in het zuidelijk deel ook een wandelroute ligt.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 8 Lepelaar
2024-07-14 2 Tafeleend
2024-07-14 1 Krakeend
2024-07-14 2 Krakeend
2024-07-14 2 Tureluur
2024-07-14 1 Kievit
2024-07-14 1 Bergeend
2024-07-14 1 Visdief
2024-07-14 5 Brandgans
2024-07-14 1 Zomertaling
2024-07-14 1 Slobeend
2024-07-14 1 Grote Zilverreiger
2024-07-14 1 Tafeleend
2024-07-14 1 Graspieper
2024-07-13 1 Zeearend
2024-07-13 1 Tjiftjaf
2024-07-13 1 Zwartkop
2024-07-13 1 Merel
2024-07-13 1 Zanglijster
2024-07-13 1 Grasmus

De toegang naar de kijkhut is vanaf de Wellenbergweg ter hoogte van nr 6

Route via Google Maps

GPS 52.17648, 6.18929