De Rammelwaard - Vogelkijkhut

De Rammelwaard is een gebied bij uitstek voor vogels om te rusten en voedsel te zoeken

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd De vogelkijkhut in de Rammelwaard is vrij toegankelijk, maar in het broedseizoen wordt het gebied gesloten voor de rust van de vogels. Het noordelijk deel is niet vrij toegankelijk terwijl in het zuidelijk deel ook een wandelroute ligt.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-24 1 Tjiftjaf
2023-03-24 1 Tjiftjaf
2023-03-24 1 Zanglijster
2023-03-24 1 Tjiftjaf
2023-03-24 1 Cetti's Zanger
2023-03-24 1 Zanglijster
2023-03-24 1 Tjiftjaf
2023-03-24 1 Wulp
2023-03-24 1 Grote Lijster
2023-03-24 1 Buizerd
2023-03-24 1 Grauwe Gans
2023-03-24 1 Aalscholver
2023-03-24 1 Meerkoet
2023-03-24 1 Wilde Eend
2023-03-24 1 Krakeend
2023-03-24 1 Wintertaling
2023-03-24 1 Smient
2023-03-24 1 Sperwer
2023-03-24 27 Pijlstaart
2023-03-23 36 Pijlstaart

De toegang naar de kijkhut is vanaf de Wellenbergweg ter hoogte van nr 6

Route via Google Maps

GPS 52.17648, 6.18929