De Rammelwaard - Vogelkijkhut

De Rammelwaard is een gebied bij uitstek voor vogels om te rusten en voedsel te zoeken

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd De vogelkijkhut in de Rammelwaard is vrij toegankelijk, maar in het broedseizoen wordt het gebied gesloten voor de rust van de vogels. Het noordelijk deel is niet vrij toegankelijk terwijl in het zuidelijk deel ook een wandelroute ligt.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-08-09 1 Havik
2020-08-09 1 Wespendief
2020-08-09 10 Kievit
2020-08-09 1000 Grauwe Gans
2020-08-09 50 Brandgans
2020-08-09 9 Fuut
2020-08-09 10 Kuifeend
2020-08-09 1 Torenvalk
2020-08-09 1 Grauwe Gans
2020-08-09 10 Blauwe Reiger
2020-08-09 4 Aalscholver
2020-08-09 10 Meerkoet
2020-08-07 1 Kemphaan
2020-08-06 10 Meerkoet
2020-08-06 3 Wulp
2020-08-06 4 Parkgans
2020-08-06 2 Scholekster
2020-08-06 2 Grote Canadese Gans
2020-08-06 6 Kievit
2020-08-06 10 Blauwe Reiger

De toegang naar de kijkhut is vanaf de Wellenbergweg ter hoogte van nr 6

Route via Google Maps

GPS 52.176483690307926, 6.189293860527539