De Krim - Vloeivelden De Krim - Uitkijktoren

Het gebied is van oorsprong een spoelwaterbassin van aardappelmeelfabriek AVEBE. Nadat de fabriek in 1990 stopte werd het gebied steeds aantrekkelijker voor steeds meer vogelsoorten, waaronder diverse zeldzame soorten als de geoorde fuut, visdief, zwartkopmeeuw, zomertaling, ransuil, kerkuil en blauwborst. Wanneer in de winter duizenden taiga- en toendrarietganzen hier in de avondschemer neerstrijken, is dat een fenomenaal gezicht.

Type Uitkijktoren
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 15 Smient
2023-03-23 12 Meerkoet
2023-03-23 25 Wilde Eend
2023-03-23 5 Rietgors
2023-03-23 6 Slobeend
2023-03-23 2 Dodaars
2023-03-23 20 Tafeleend
2023-03-23 1 Tjiftjaf
2023-03-23 1 Witte Kwikstaart
2023-03-23 2 Houtduif
2023-03-23 2 Zanglijster
2023-03-23 4 Merel
2023-03-23 1 Geelgors
2023-03-23 10 Krakeend
2023-03-23 4 Grauwe Gans
2023-03-23 1 Ooievaar
2023-03-23 30 Spreeuw
2023-03-23 2 Koolmees
2023-03-23 2 Roodborst
2023-03-23 20 Wintertaling

Het educatieve pad is bereikbaar vanaf de Krimweg en de Beukenlaan

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.64009, 6.64135