De Krim - Vloeivelden De Krim - Uitkijktoren

Het gebied is van oorsprong een spoelwaterbassin van aardappelmeelfabriek AVEBE. Nadat de fabriek in 1990 stopte werd het gebied steeds aantrekkelijker voor steeds meer vogelsoorten, waaronder diverse zeldzame soorten als de geoorde fuut, visdief, zwartkopmeeuw, zomertaling, ransuil, kerkuil en blauwborst. Wanneer in de winter duizenden taiga- en toendrarietganzen hier in de avondschemer neerstrijken, is dat een fenomenaal gezicht.

Type Uitkijktoren
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-19 100 Wilde Eend
2022-11-19 50 Slobeend
2022-11-19 150 Wintertaling
2022-11-19 23 Wilde Zwaan
2022-11-19 22 Kleine Zwaan
2022-11-19 20 Wilde Zwaan
2022-11-19 2 Kleine Zwaan
2022-11-16 1 Blauwe Kiekendief
2022-11-16 2 Raaf
2022-11-16 5 Krakeend
2022-11-16 1 Wintertaling
2022-11-16 1 Waterhoen
2022-11-16 1 Dodaars
2022-11-16 1 Smient
2022-11-16 1 Kuifeend
2022-11-16 60 Grauwe Gans
2022-11-16 1 Sperwer
2022-11-16 1 Smient
2022-11-16 2 Waterpieper
2022-11-12 450 Kievit

Het educatieve pad is bereikbaar vanaf de Krimweg en de Beukenlaan

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.64009, 6.64135