De Krim - Vloeivelden De Krim - Uitkijktoren

Het gebied is van oorsprong een spoelwaterbassin van aardappelmeelfabriek AVEBE. Nadat de fabriek in 1990 stopte werd het gebied steeds aantrekkelijker voor steeds meer vogelsoorten, waaronder diverse zeldzame soorten als de geoorde fuut, visdief, zwartkopmeeuw, zomertaling, ransuil, kerkuil en blauwborst. Wanneer in de winter duizenden taiga- en toendrarietganzen hier in de avondschemer neerstrijken, is dat een fenomenaal gezicht.

Type Uitkijktoren
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-01 20 Grauwe Gans
2023-11-29 1 Kleine Rietgans
2023-11-29 250 Kievit
2023-11-26 1 Waterral
2023-11-26 2 Kuifeend
2023-11-26 100 Smient
2023-11-26 1 Geelgors
2023-11-26 1 Blauwe Kiekendief
2023-11-26 1 Grote Zilverreiger
2023-11-26 1 Blauwe Reiger
2023-11-26 1 Buizerd
2023-11-26 25 Holenduif
2023-11-26 11 Houtduif
2023-11-26 15 Koperwiek
2023-11-26 5 Kleine Rietgans
2023-11-26 200 Toendrarietgans
2023-11-25 200 Toendrarietgans
2023-11-25 800 Kolgans
2023-11-25 2300 Toendrarietgans
2023-11-25 1 Roodhalsgans

Het educatieve pad is bereikbaar vanaf de Krimweg en de Beukenlaan

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.64009, 6.64135