De Krim - Vloeivelden De Krim - Uitkijktoren

Het gebied is van oorsprong een spoelwaterbassin van aardappelmeelfabriek AVEBE. Nadat de fabriek in 1990 stopte werd het gebied steeds aantrekkelijker voor steeds meer vogelsoorten, waaronder diverse zeldzame soorten als de geoorde fuut, visdief, zwartkopmeeuw, zomertaling, ransuil, kerkuil en blauwborst. Wanneer in de winter duizenden taiga- en toendrarietganzen hier in de avondschemer neerstrijken, is dat een fenomenaal gezicht.

Type Uitkijktoren
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-25 60 Krakeend
2021-02-25 30 Wilde Eend
2021-02-25 10 Kuifeend
2021-02-25 100 Kievit
2021-02-25 1 IJsvogel
2021-02-25 5 Meerkoet
2021-02-25 2 Bergeend
2021-02-25 2 Slobeend
2021-02-25 100 Kramsvogel
2021-02-25 9 Wintertaling
2021-02-25 6 Smient
2021-02-22 2 Bergeend
2021-02-22 1 Kievit
2021-02-22 15 Kuifeend
2021-02-22 1 Meerkoet
2021-02-22 2 Nijlgans
2021-02-22 1 Koolmees
2021-02-22 1 Holenduif
2021-02-22 1 Vink
2021-02-22 1 Groenling

Het educatieve pad is bereikbaar vanaf de Krimweg en de Beukenlaan

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.640090322281395, 6.641346823896682