De Krim - Vloeivelden De Krim - Uitkijktoren

Het gebied is van oorsprong een spoelwaterbassin van aardappelmeelfabriek AVEBE. Nadat de fabriek in 1990 stopte werd het gebied steeds aantrekkelijker voor steeds meer vogelsoorten, waaronder diverse zeldzame soorten als de geoorde fuut, visdief, zwartkopmeeuw, zomertaling, ransuil, kerkuil en blauwborst. Wanneer in de winter duizenden taiga- en toendrarietganzen hier in de avondschemer neerstrijken, is dat een fenomenaal gezicht.

Type Uitkijktoren
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-01-22 4 Brandgans
2022-01-22 11 Slobeend
2022-01-21 30 Slobeend
2022-01-21 1 Fazant
2022-01-21 30 Slobeend
2022-01-20 1 Koolmees
2022-01-20 1 Roodborst
2022-01-20 1 Holenduif
2022-01-20 1 Kokmeeuw
2022-01-20 1 Fazant
2022-01-20 11 Slobeend
2022-01-20 6 Wilde Eend
2022-01-20 2 Bergeend
2022-01-20 2 Nijlgans
2022-01-20 4 Aalscholver
2022-01-17 30 Grauwe Gans
2022-01-17 1 Brandgans
2022-01-17 1 Buizerd
2022-01-17 80 Kokmeeuw
2022-01-17 30 Stormmeeuw

Het educatieve pad is bereikbaar vanaf de Krimweg en de Beukenlaan

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.64009, 6.64135