De Krim - Vloeivelden De Krim - Uitkijktoren

Het gebied is van oorsprong een spoelwaterbassin van aardappelmeelfabriek AVEBE. Nadat de fabriek in 1990 stopte werd het gebied steeds aantrekkelijker voor steeds meer vogelsoorten, waaronder diverse zeldzame soorten als de geoorde fuut, visdief, zwartkopmeeuw, zomertaling, ransuil, kerkuil en blauwborst. Wanneer in de winter duizenden taiga- en toendrarietganzen hier in de avondschemer neerstrijken, is dat een fenomenaal gezicht.

Type Uitkijktoren
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Kleine Karekiet
2024-06-14 1 Bosrietzanger
2024-06-14 1 Ooievaar
2024-06-14 5 Kneu
2024-06-14 1 Fazant
2024-06-14 1 Tjiftjaf
2024-06-14 4 Gele Kwikstaart
2024-06-14 4 Huiszwaluw
2024-06-14 1 Bergeend
2024-06-14 2 Fuut
2024-06-14 1 Zanglijster
2024-06-14 1 Rietgors
2024-06-14 1 Grasmus
2024-06-14 2 Kleine Karekiet
2024-06-14 1 Winterkoning
2024-06-14 1 Zwartkop
2024-06-14 1 Fitis
2024-06-14 12 Kuifeend
2024-06-14 6 Slobeend
2024-06-14 1 Visdief

Het educatieve pad is bereikbaar vanaf de Krimweg en de Beukenlaan

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.64009, 6.64135