De Krim - Vloeivelden De Krim - Uitkijktoren

Het gebied is van oorsprong een spoelwaterbassin van aardappelmeelfabriek AVEBE. Nadat de fabriek in 1990 stopte werd het gebied steeds aantrekkelijker voor steeds meer vogelsoorten, waaronder diverse zeldzame soorten als de geoorde fuut, visdief, zwartkopmeeuw, zomertaling, ransuil, kerkuil en blauwborst. Wanneer in de winter duizenden taiga- en toendrarietganzen hier in de avondschemer neerstrijken, is dat een fenomenaal gezicht.

Type Uitkijktoren
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-25 1 Kauw
2021-07-25 1 Geoorde Fuut
2021-07-25 1 Wintertaling
2021-07-25 1 Zanglijster
2021-07-25 1 Pimpelmees
2021-07-25 1 Koekoek
2021-07-25 1 Kneu
2021-07-25 1 Fitis
2021-07-25 1 Winterkoning
2021-07-25 1 Kleine Karekiet
2021-07-25 1 Tjiftjaf
2021-07-23 3 Geoorde Fuut
2021-07-23 6 Kuifeend
2021-07-23 2 Slobeend
2021-07-23 3 Aalscholver
2021-07-23 1 Blauwe Reiger
2021-07-23 5 Meerkoet
2021-07-21 1 Buizerd
2021-07-21 1 Wilde Eend
2021-07-21 1 Spreeuw

Het educatieve pad is bereikbaar vanaf de Krimweg en de Beukenlaan

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.64009, 6.64135