De Krim - Vloeivelden De Krim - Uitkijktoren

Het gebied is van oorsprong een spoelwaterbassin van aardappelmeelfabriek AVEBE. Nadat de fabriek in 1990 stopte werd het gebied steeds aantrekkelijker voor steeds meer vogelsoorten, waaronder diverse zeldzame soorten als de geoorde fuut, visdief, zwartkopmeeuw, zomertaling, ransuil, kerkuil en blauwborst. Wanneer in de winter duizenden taiga- en toendrarietganzen hier in de avondschemer neerstrijken, is dat een fenomenaal gezicht.

Type Uitkijktoren
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-08 2 Lepelaar
2022-08-08 1 Groenling
2022-08-08 6 Slobeend
2022-08-08 8 Gierzwaluw
2022-08-08 2 Tafeleend
2022-08-08 4 Grote Zilverreiger
2022-08-08 4 Oeverloper
2022-08-08 22 Watersnip
2022-08-08 4 Oeverloper
2022-08-08 1 Waterral
2022-08-07 1 Dodaars
2022-08-07 1 Knobbelzwaan
2022-08-07 10 Kuifeend
2022-08-06 2 Zomertaling
2022-08-06 4 Wintertaling
2022-08-06 10 Wilde Eend
2022-08-06 1 Bergeend
2022-08-06 20 Krakeend
2022-08-06 20 Meerkoet
2022-08-06 10 Kuifeend

Het educatieve pad is bereikbaar vanaf de Krimweg en de Beukenlaan

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.64009, 6.64135