Fochteloërveen - Kijkscherm

Het Fochteloërveen is een 2500 ha groot natuurgebied op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe, bij het dorp Veenhuizen. Het geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar Helaas zijn de kijkgaten dusdanig geplaatst dat mensen met een gemiddelde lengte moeilijk door de gaten kunnen kijken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 1 Blauwborst
2024-07-15 1 Grasmus
2024-07-15 1 Wielewaal
2024-07-15 10 Boerenzwaluw
2024-07-15 1 Boomvalk
2024-07-15 3 Slangenarend
2024-07-14 1 Boompieper
2024-07-14 3 Grauwe Vliegenvanger
2024-07-14 1 Vink
2024-07-14 1 Grote Zilverreiger
2024-07-14 1 Rietzanger
2024-07-14 2 Lepelaar
2024-07-14 1 Kleine Karekiet
2024-07-14 1 Tuinfluiter
2024-07-14 1 Tjiftjaf
2024-07-14 1 Goudvink
2024-07-14 1 Merel
2024-07-14 1 Geelgors
2024-07-14 1 Slangenarend
2024-07-14 1 Kleine Karekiet

Parkeren kan achter de schuur van Natuurmonumenten. De parkeerplaats is aangegeven. Vanaf de parkeerplaats is de route naar het scherm aangegeven (langs het slootje), maar na ongeveer een kilometer kom je op een T-splitsing zonder bordje. U moet hier links en het scherm is dan na ongeveer 150 meter aan de rechterhand. Teruglopen kan door bij de eerdergenoemde T-splitsing nu rechtdoor te lopen, en na 450 meter rechtsaf te gaan.

Route via Google Maps

GPS 53.00204, 6.35866