Fochteloërveen - Kijkscherm

Het Fochteloërveen is een 2500 ha groot natuurgebied op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe, bij het dorp Veenhuizen. Het geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar Helaas zijn de kijkgaten dusdanig geplaatst dat mensen met een gemiddelde lengte moeilijk door de gaten kunnen kijken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-24 1 Winterkoning
2023-03-24 1 Meerkoet
2023-03-24 2 Kuifeend
2023-03-24 1 Goudvink
2023-03-24 1 Ooievaar
2023-03-23 1 Bruine Kiekendief
2023-03-23 1 Tjiftjaf
2023-03-23 1 Geelgors
2023-03-23 1 Fitis
2023-03-23 1 Roerdomp
2023-03-23 1 Waterral
2023-03-23 2 Kramsvogel
2023-03-23 1 Buizerd
2023-03-23 36 Kramsvogel
2023-03-23 1 Klapekster
2023-03-23 1 Pijlstaart
2023-03-23 10 Grote Zilverreiger
2023-03-20 1 Roodborsttapuit
2023-03-20 1 Houtduif
2023-03-20 1 Geelgors

Parkeren kan achter de schuur van Natuurmonumenten. De parkeerplaats is aangegeven. Vanaf de parkeerplaats is de route naar het scherm aangegeven (langs het slootje), maar na ongeveer een kilometer kom je op een T-splitsing zonder bordje. U moet hier links en het scherm is dan na ongeveer 150 meter aan de rechterhand. Teruglopen kan door bij de eerdergenoemde T-splitsing nu rechtdoor te lopen, en na 450 meter rechtsaf te gaan.

Route via Google Maps

GPS 53.00204, 6.35866