Leusden - De Schammer - vogelkijkscherm

Aan de rand van de stad Amersfoort ontwikkelen zich in rap tempo twee bijzondere natuurgebieden. Het agrarische gebied ten oosten van de stad is omgevormd tot natuur met schraal grasland, rietmoeras, bosschages en poelen. In 2007 is Bloeidaal aangelegd en in 2011 volgde De Schammer.

Al direct na de herinrichting trok Bloeidaal veel vogels aan. Tussen het rietland kunt u de blauwborst, karekiet en rietzanger spotten. De ijsvogel, tureluur en wintertaling komen af op het stilstaande water in de zijarm van de Barneveldse Beek. Ook de nieuwe natuur in De Schammer trekt vogels aan. Vanachter het vogelkijkscherm kunt u de blauwborst, karekiet, lepelaar en hopelijk in de toekomst ook de roerdomp spotten.

Bij hevige regenval mogen Bloeidaal en De Schammer onder water komen te staan, zodat Amersfoort droge voeten houdt. Het natuurgebied Bloeidaal kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de provincie Utrecht, Waterschap Vallei & Eem, Vitens, de gemeente Amersfoort en Utrechts Landschap.

Type Scherm
Beheerder Het Utrechts Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 15 Holenduif
2024-07-15 1 Kleine Karekiet
2024-07-15 1 Zwartkop
2024-07-15 1 Zanglijster
2024-07-15 1 IJsvogel
2024-07-15 1 Rietgors
2024-07-15 1 Fazant
2024-07-12 1 Kauw
2024-07-10 1 IJsvogel
2024-07-09 1 Slechtvalk
2024-07-09 2 Appelvink
2024-07-09 4 Gierzwaluw
2024-07-09 1 Gaai
2024-07-08 1 Cetti's Zanger
2024-07-08 1 Rietgors
2024-07-08 1 Tjiftjaf
2024-07-08 1 Koekoek
2024-07-08 1 Zanglijster
2024-07-08 1 Merel
2024-07-08 1 Kleine Karekiet

Parkeerplaats bij de hockeyvelden aan de Schammersteeg 2, 3835 PT Stoutenburg (Leusden). Deze locatie betreft overigens ook een toeristisch overstappunt (TOP)

Route via Google Maps

GPS 52.15425, 5.41864