Leersumse Veld - Vogelkijkhut

De vogelhut, met bank, kijkt uit over het derde ven. Geoorde futen en dodaarzen verblijven er geregeld. Verder kunt u in het gebied boomleeuweriken horen, zwarte spechten zien en 's winters de klapekster aantreffen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd Buiten de winter kunt u hier het meeste zien. Het gebied rond de plassen is van 15 maart tot 15 juli niet toegankelijk, maar de hut is wel bereikbaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-06-17 1 Wespendief
2019-06-17 1 Boompieper
2019-06-17 1 Geelgors
2019-06-17 1 Gekraagde Roodstaart
2019-06-17 1 Kwartel
2019-06-16 1 Nachtzwaluw
2019-06-15 1 Raaf
2019-06-15 1 Zwarte Mees
2019-06-15 1 Matkop
2019-06-15 1 Geelgors
2019-06-15 1 Roodborsttapuit
2019-06-15 3 Boomleeuwerik
2019-06-15 1 Wespendief
2019-06-15 1 Bergeend
2019-06-15 1 Nachtzwaluw
2019-06-15 1 Geelgors
2019-06-15 1 Raaf
2019-06-14 2 Boomleeuwerik
2019-06-14 1 Wespendief
2019-06-14 3 Kuifmees

De toegang, met parkeerplaats, is gelegen langs de N226 (oostzijde) tussen Leersum en Maarsbergen. Een andere manier om met een kortere loopafstand bij de hut te komen is door op de A12 de afslag Maarsbergen, Leersum te nemen. Vanuit het oosten: ga onder de A12 door en meteen links. Vanuit het westen: onderaan de afslag gaat u rechtdoor. U rijdt dan langs de A12 in oostelijke richting. Na 1,5 km slaat u linksaf richting Overberg. Na 2,2 km gaat u in de bocht rechtsaf richting de SVR-camping. Vlak voor de camping is een parkeergelegenheid voor 4 auto's aan de bosrand. Sla hier het pad in naar het Leersumse Veld. Al snel ziet u de plassen liggen. Sla rechtsaf. Aan de overkant van de plas ziet u de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.044356633413365, 5.439051427840567