Leersumse Veld - Vogelkijkhut

De vogelhut, met bank, kijkt uit over het derde ven. Geoorde futen en dodaarzen verblijven er geregeld. Verder kunt u in het gebied boomleeuweriken horen, zwarte spechten zien en 's winters de klapekster aantreffen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd Buiten de winter kunt u hier het meeste zien. Een gedeelte van het gebied is van 15 maart tot 1 september niet toegankelijk, maar de hut is wel bereikbaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 2 Grote Zilverreiger
2024-04-22 1 Winterkoning
2024-04-22 2 Fuut
2024-04-22 3 Tafeleend
2024-04-21 1 Beflijster
2024-04-21 1 Boerenzwaluw
2024-04-21 1 Huiszwaluw
2024-04-21 2 Kraanvogel
2024-04-21 1 Beflijster
2024-04-21 1 Zwarte Specht
2024-04-21 1 Gele Kwikstaart
2024-04-21 2 Raaf
2024-04-21 5 Witgat
2024-04-21 1 Huiszwaluw
2024-04-21 1 Boerenzwaluw
2024-04-21 2 Kraanvogel
2024-04-21 2 Kraanvogel
2024-04-20 1 Grote Lijster
2024-04-20 1 Gekraagde Roodstaart
2024-04-19 2 Kraanvogel

De toegang, met parkeerplaats, is gelegen langs de N226 (oostzijde) tussen Leersum en Maarsbergen. Een andere manier om met een kortere loopafstand bij de hut te komen is door op de A12 de afslag Maarsbergen, Leersum te nemen. Vanuit het oosten: ga onder de A12 door en meteen links. Vanuit het westen: onderaan de afslag gaat u rechtdoor. U rijdt dan langs de A12 in oostelijke richting. Na 1,5 km slaat u linksaf richting Overberg. Na 2,2 km gaat u in de bocht rechtsaf richting de SVR-camping. Vlak voor de camping is een parkeergelegenheid voor 4 auto's aan de bosrand. Sla hier het pad in naar het Leersumse Veld. Al snel ziet u de plassen liggen. Sla rechtsaf. Aan de overkant van de plas ziet u de hut.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Leusden - Kijkscherm Moorsterweg

GPS 52.04436, 5.43905