Leersumse Veld - Vogelkijkhut

De vogelhut, met bank, kijkt uit over het derde ven. Geoorde futen en dodaarzen verblijven er geregeld. Verder kunt u in het gebied boomleeuweriken horen, zwarte spechten zien en 's winters de klapekster aantreffen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd Buiten de winter kunt u hier het meeste zien. Het gebied rond de plassen is van 15 maart tot 15 juli niet toegankelijk, maar de hut is wel bereikbaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-19 1 Wespendief
2022-05-19 1 Fitis
2022-05-19 1 Raaf
2022-05-19 1 Buizerd
2022-05-19 1 Gaai
2022-05-19 2 Boompieper
2022-05-19 1 Boomvalk
2022-05-19 1 Boompieper
2022-05-19 1 Grote Lijster
2022-05-19 1 Kleine Bonte Specht
2022-05-19 3 Grauwe Gans
2022-05-19 4 Meerkoet
2022-05-19 1 Grote Lijster
2022-05-19 1 Bruine Kiekendief
2022-05-19 1 Koekoek
2022-05-19 5 Dodaars
2022-05-19 1 Zanglijster
2022-05-19 1 Grote Lijster
2022-05-19 1 Grote Bonte Specht
2022-05-19 1 Goudvink

De toegang, met parkeerplaats, is gelegen langs de N226 (oostzijde) tussen Leersum en Maarsbergen. Een andere manier om met een kortere loopafstand bij de hut te komen is door op de A12 de afslag Maarsbergen, Leersum te nemen. Vanuit het oosten: ga onder de A12 door en meteen links. Vanuit het westen: onderaan de afslag gaat u rechtdoor. U rijdt dan langs de A12 in oostelijke richting. Na 1,5 km slaat u linksaf richting Overberg. Na 2,2 km gaat u in de bocht rechtsaf richting de SVR-camping. Vlak voor de camping is een parkeergelegenheid voor 4 auto's aan de bosrand. Sla hier het pad in naar het Leersumse Veld. Al snel ziet u de plassen liggen. Sla rechtsaf. Aan de overkant van de plas ziet u de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.04436, 5.43905