Eemmeer - Vogelkijkhut Gooyersgracht

Grote groepen smienten, maar ook nonnetje, brilduiker en grote zaagbek zijn hier in de winter te zien. In het voorjaar en de zomer kunt u hier rietvogels horen en zien, zoals de rietzanger, kleine karekiet en baardman. Let boven het water op voor bijzondere soorten sterns en meeuwen.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-23 3 Bontbekplevier
2021-02-23 1 Graspieper
2021-02-23 2 Ringmus
2021-02-23 1 Wulp
2021-02-23 1 Rietgors
2021-02-23 4 Brilduiker
2021-02-23 1 Ooievaar
2021-02-23 3 Grutto
2021-02-23 11 Bergeend
2021-02-23 60 Goudplevier
2021-02-23 1 Brilduiker
2021-02-23 2 Pijlstaart
2021-02-23 2 Fuut
2021-02-23 1 Buizerd
2021-02-23 1 Scholekster
2021-02-23 1 Grote Zilverreiger
2021-02-23 1 Slechtvalk
2021-02-22 2 Bontbekplevier
2021-02-22 1 Buizerd
2021-02-22 1 Tureluur

Aan het eind van de Noord Ervenweg kan men de auto kwijt in de berm. Loop vanaf de Noord Ervenweg door het hek en ga rechtsaf de dijk op. U volgt dit graspad voor ongeveer een kilometer langs twee watertjes, waarna u bij het Eemmeer en de ingang van de hut aankomt.

Route via Google Maps

GPS 52.276571134559546, 5.30749465777142