Eemmeer - Vogelkijkhut Gooyersgracht

Grote groepen smienten, maar ook nonnetje, brilduiker en grote zaagbek zijn hier in de winter te zien. In het voorjaar en de zomer kunt u hier rietvogels horen en zien, zoals de rietzanger, kleine karekiet en baardman. Let boven het water op voor bijzondere soorten sterns en meeuwen.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-29 46 Toendrarietgans
2021-11-29 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-29 1 Witgat
2021-11-29 46 Toendrarietgans
2021-11-29 9 Kleine Rietgans
2021-11-29 9 Kleine Rietgans
2021-11-28 1 Waterral
2021-11-28 1 Winterkoning
2021-11-28 1 Dodaars
2021-11-28 5 Brilduiker
2021-11-28 1 Watersnip
2021-11-28 1 Brilduiker
2021-11-24 10000 Smient
2021-11-24 30 Bergeend
2021-11-24 75 Knobbelzwaan
2021-11-24 200 Spreeuw
2021-11-22 1 Grote Zilverreiger
2021-11-22 5 Slobeend
2021-11-22 4 Brilduiker
2021-11-22 4 Baardman

Aan het eind van de Noord Ervenweg kan men de auto kwijt in de berm. Loop vanaf de Noord Ervenweg door het hek en ga rechtsaf de dijk op. U volgt dit graspad voor ongeveer een kilometer langs twee watertjes, waarna u bij het Eemmeer en de ingang van de hut aankomt.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Polder Zeldert - Vogelkijkhut

GPS 52.27657, 5.30749