Eemmeer - Vogelkijkhut Gooyersgracht

Grote groepen smienten, maar ook nonnetje, brilduiker en grote zaagbek zijn hier in de winter te zien. In het voorjaar en de zomer kunt u hier rietvogels horen en zien, zoals de rietzanger, kleine karekiet en baardman. Let boven het water op voor bijzondere soorten sterns en meeuwen.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Bruine Kiekendief
2024-05-26 2 Zwarte Stern
2024-05-26 1 Raaf
2024-05-26 1 Rietgors
2024-05-26 1 Roerdomp
2024-05-26 1 Graspieper
2024-05-26 1 Rietzanger
2024-05-26 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-05-26 1 Dodaars
2024-05-26 1 Graspieper
2024-05-26 2 Slobeend
2024-05-26 1 Visdief
2024-05-26 1 Kuifeend
2024-05-26 3 Kluut
2024-05-26 1 Kleine Karekiet
2024-05-26 1 Geoorde Fuut
2024-05-25 1 Rouwkwikstaart
2024-05-25 1 Kuifeend
2024-05-25 1 Rietzanger
2024-05-25 1 Geoorde Fuut

Aan het eind van de Noord Ervenweg kan men de auto kwijt in de berm. Loop vanaf de Noord Ervenweg door het hek en ga rechtsaf de dijk op. U volgt dit graspad voor ongeveer een kilometer langs twee watertjes, waarna u bij het Eemmeer en de ingang van de hut aankomt.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Polder Zeldert - Vogelkijkhut

GPS 52.27657, 5.30749