Eemmeer - Vogelkijkhut Gooyersgracht

Grote groepen smienten, maar ook nonnetje, brilduiker en grote zaagbek zijn hier in de winter te zien. In het voorjaar en de zomer kunt u hier rietvogels horen en zien, zoals de rietzanger, kleine karekiet en baardman. Let boven het water op voor bijzondere soorten sterns en meeuwen.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-26 1 Roodhalsgans
2022-11-26 1 Grote Zilverreiger
2022-11-26 1 Buizerd
2022-11-26 300 Grauwe Gans
2022-11-26 150 Brandgans
2022-11-26 100 Kolgans
2022-11-26 6 Zwarte Kraai
2022-11-26 1 Roodhalsgans
2022-11-26 1 Roodhalsgans
2022-11-26 1 Wintertaling
2022-11-26 1 Smient
2022-11-26 1 Wilde Eend
2022-11-26 1 Krakeend
2022-11-26 1 Grote Zilverreiger
2022-11-26 1 Torenvalk
2022-11-26 1 Blauwe Kiekendief
2022-11-26 1 Bergeend
2022-11-26 1 Brilduiker
2022-11-26 1 Dodaars
2022-11-26 1 Smient

Aan het eind van de Noord Ervenweg kan men de auto kwijt in de berm. Loop vanaf de Noord Ervenweg door het hek en ga rechtsaf de dijk op. U volgt dit graspad voor ongeveer een kilometer langs twee watertjes, waarna u bij het Eemmeer en de ingang van de hut aankomt.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Polder Zeldert - Vogelkijkhut

GPS 52.27657, 5.30749