Eemmeer - Vogelkijkhut Gooyersgracht

Grote groepen smienten, maar ook nonnetje, brilduiker en grote zaagbek zijn hier in de winter te zien. In het voorjaar en de zomer kunt u hier rietvogels horen en zien, zoals de rietzanger, kleine karekiet en baardman. Let boven het water op voor bijzondere soorten sterns en meeuwen.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-04 1 Zeearend
2023-06-04 1 Wespendief
2023-06-04 2 Slobeend
2023-06-04 80 Spreeuw
2023-06-04 2 Knobbelzwaan
2023-06-04 15 Grauwe Gans
2023-06-04 3 Oeverzwaluw
2023-06-04 6 Grutto
2023-06-04 1 Bergeend
2023-06-04 3 Scholekster
2023-06-04 1 Cetti's Zanger
2023-06-04 2 Torenvalk
2023-06-04 2 Steltkluut
2023-06-04 1 Lepelaar
2023-06-04 1 Kluut
2023-06-04 1 Slobeend
2023-06-04 1 Ooievaar
2023-06-03 4 Brilduiker
2023-06-03 1 Grutto
2023-06-03 2 Gele Kwikstaart

Aan het eind van de Noord Ervenweg kan men de auto kwijt in de berm. Loop vanaf de Noord Ervenweg door het hek en ga rechtsaf de dijk op. U volgt dit graspad voor ongeveer een kilometer langs twee watertjes, waarna u bij het Eemmeer en de ingang van de hut aankomt.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Polder Zeldert - Vogelkijkhut

GPS 52.27657, 5.30749