Eemmeer - Vogelkijkhut Gooyersgracht

Grote groepen smienten, maar ook nonnetje, brilduiker en grote zaagbek zijn hier in de winter te zien. In het voorjaar en de zomer kunt u hier rietvogels horen en zien, zoals de rietzanger, kleine karekiet en baardman. Let boven het water op voor bijzondere soorten sterns en meeuwen.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-26 1 Graspieper
2020-10-26 1 Kolgans
2020-10-26 1 Slobeend
2020-10-26 1 Tafeleend
2020-10-26 1 Kuifeend
2020-10-26 1 Watersnip
2020-10-26 1 Smelleken
2020-10-26 30 Slobeend
2020-10-26 1 Aalscholver
2020-10-26 1 Knobbelzwaan
2020-10-26 1 Wintertaling
2020-10-26 1 Smient
2020-10-26 1 Bergeend
2020-10-26 4 Brilduiker
2020-10-25 2 Wilde Eend
2020-10-25 1 Slechtvalk
2020-10-25 1 Visarend
2020-10-25 1 Brilduiker
2020-10-25 2 Krakeend
2020-10-25 2 Zeearend

Aan het eind van de Noord Ervenweg kan men de auto kwijt in de berm. Loop vanaf de Noord Ervenweg door het hek en ga rechtsaf de dijk op. U volgt dit graspad voor ongeveer een kilometer langs twee watertjes, waarna u bij het Eemmeer en de ingang van de hut aankomt.

Route via Google Maps

GPS 52.276571134559546, 5.30749465777142