Eemmeer - Vogelkijkhut Gooyersgracht

Grote groepen smienten, maar ook nonnetje, brilduiker en grote zaagbek zijn hier in de winter te zien. In het voorjaar en de zomer kunt u hier rietvogels horen en zien, zoals de rietzanger, kleine karekiet en baardman. Let boven het water op voor bijzondere soorten sterns en meeuwen.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-01 1 Raaf
2023-12-01 64 Kleine Zwaan
2023-11-30 3 Bergeend
2023-11-30 1 Blauwe Reiger
2023-11-30 1 Roodborst
2023-11-30 3 Knobbelzwaan
2023-11-30 4 Aalscholver
2023-11-30 1 Fuut
2023-11-30 2 Smient
2023-11-30 1 Grote Zaagbek
2023-11-30 1 Grote Zilverreiger
2023-11-29 1 Blauwe Kiekendief
2023-11-29 8 Buizerd
2023-11-29 2 Raaf
2023-11-29 1 Buizerd
2023-11-29 2 Blauwe Reiger
2023-11-29 1 Knobbelzwaan
2023-11-29 1 Kievit
2023-11-29 2 Graspieper
2023-11-29 6 Buizerd

Aan het eind van de Noord Ervenweg kan men de auto kwijt in de berm. Loop vanaf de Noord Ervenweg door het hek en ga rechtsaf de dijk op. U volgt dit graspad voor ongeveer een kilometer langs twee watertjes, waarna u bij het Eemmeer en de ingang van de hut aankomt.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Polder Zeldert - Vogelkijkhut

GPS 52.27657, 5.30749