Batenburg - Liendense waard

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit natuurontwikkelingsgebied langs de Maas is een goede plek om steltlopers te zien, zoals kemphanen, diverse soorten strandlopers, witgatten, groenpootruiters en bosruiters. Speur de velden goed af om patrijzen te zien.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd DEZE HUT IS AUGUSTUS 2018 AFGEBRAND
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-11 1 Witgat
2020-07-11 1 Oeverloper
2020-07-11 1 Kleine Plevier
2020-07-11 3 Grutto
2020-07-11 59 Lepelaar
2020-07-11 1 Gele Kwikstaart
2020-07-11 1 Roodborsttapuit
2020-07-10 4 Tureluur
2020-07-10 1 Aalscholver
2020-07-10 51 Spreeuw
2020-07-10 1 Nijlgans
2020-07-10 1 Meerkoet
2020-07-10 1 Krakeend
2020-07-10 9 Visdief
2020-07-10 6 Kleine Plevier
2020-07-10 5 Bergeend
2020-07-10 14 Kluut
2020-07-10 1 Kievit
2020-07-10 11 Lepelaar
2020-07-10 1 Grasmus
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.81780493841169, 5.645386383703545