Batenburg - Liendense waard

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit natuurontwikkelingsgebied langs de Maas is een goede plek om steltlopers te zien, zoals kemphanen, diverse soorten strandlopers, witgatten, groenpootruiters en bosruiters. Speur de velden goed af om patrijzen te zien.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd DEZE HUT IS AUGUSTUS 2018 AFGEBRAND
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-20 1 Zwarthalszwaan
2021-10-18 15 Putter
2021-10-18 16 Witte Kwikstaart
2021-10-18 7 Nijlgans
2021-10-18 17 Wintertaling
2021-10-18 1 Wilde Eend
2021-10-16 3 Toendrarietgans
2021-10-13 1 Kemphaan
2021-10-13 1 Kemphaan
2021-10-11 10 Slobeend
2021-10-11 16 Watersnip
2021-10-11 1 Veldleeuwerik
2021-10-11 1 Veldleeuwerik
2021-10-11 1 Grote Zilverreiger
2021-10-11 120 Wintertaling
2021-10-11 14 Slobeend
2021-10-11 1 Blauwe Reiger
2021-10-11 40 Krakeend
2021-10-11 70 Wilde Eend
2021-10-11 80 Kokmeeuw
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.81780, 5.64539