Batenburg - Liendense waard

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit natuurontwikkelingsgebied langs de Maas is een goede plek om steltlopers te zien, zoals kemphanen, diverse soorten strandlopers, witgatten, groenpootruiters en bosruiters. Speur de velden goed af om patrijzen te zien.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd DEZE HUT IS AUGUSTUS 2018 AFGEBRAND
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-25 1 Grutto
2021-02-25 3 IJslandse Grutto
2021-02-25 70 Kievit
2021-02-25 2 Scholekster
2021-02-25 2 Scholekster
2021-02-25 21 Wulp
2021-02-25 1 Brilduiker
2021-02-25 300 Smient
2021-02-25 150 Wintertaling
2021-02-25 4 Slobeend
2021-02-25 20 Kuifeend
2021-02-25 6 Aalscholver
2021-02-25 4 Bergeend
2021-02-25 1 Roodborsttapuit
2021-02-25 1 Holenduif
2021-02-25 1 Kuifeend
2021-02-25 3 Slobeend
2021-02-25 1 Smient
2021-02-25 1 Grauwe Gans
2021-02-25 1 Wintertaling
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.81780493841169, 5.645386383703545