Batenburg - Liendense waard

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit natuurontwikkelingsgebied langs de Maas is een goede plek om steltlopers te zien, zoals kemphanen, diverse soorten strandlopers, witgatten, groenpootruiters en bosruiters. Speur de velden goed af om patrijzen te zien.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd DEZE HUT IS AUGUSTUS 2018 AFGEBRAND
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-09 1 Blauwe Reiger
2018-12-06 1 Kievit
2018-12-06 2 Grote Canadese Gans
2018-12-06 1 Kolgans
2018-12-06 1 Grauwe Gans
2018-12-06 1 Krakeend
2018-12-06 1 Kuifeend
2018-12-06 1 Kokmeeuw
2018-12-06 1 Grote Zilverreiger
2018-12-06 1 Blauwe Reiger
2018-12-06 1 Buizerd
2018-12-06 1 Wilde Eend
2018-12-06 1 Bergeend
2018-12-06 1 Slobeend
2018-12-06 1 Smient
2018-12-06 1 Wintertaling
2018-12-06 3 Bergeend
2018-12-06 1 Havik
2018-11-26 1 Graspieper
2018-11-26 1 Spreeuw
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.81780493841169, 5.645386383703545