Batenburg - Liendense waard

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit natuurontwikkelingsgebied langs de Maas is een goede plek om steltlopers te zien, zoals kemphanen, diverse soorten strandlopers, witgatten, groenpootruiters en bosruiters. Speur de velden goed af om patrijzen te zien.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd DEZE HUT IS AUGUSTUS 2018 AFGEBRAND
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-04-24 5 Wintertaling
2019-04-24 1 Bergeend
2019-04-24 2 Visdief
2019-04-24 1 Kemphaan
2019-04-24 1 Kleine Plevier
2019-04-24 2 Kievit
2019-04-24 2 Brandgans
2019-04-24 3 Krakeend
2019-04-24 6 Aalscholver
2019-04-24 5 Kluut
2019-04-24 3 Tureluur
2019-04-24 1 Rietgors
2019-04-24 1 Torenvalk
2019-04-24 3 Lepelaar
2019-04-24 1 Fuut
2019-04-24 1 Kiekendief onbekend
2019-04-24 1 Boerenzwaluw
2019-04-24 1 Gele Kwikstaart
2019-04-24 2 Bergeend
2019-04-24 1 Kuifeend
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.81780493841169, 5.645386383703545