Batenburg - Liendense waard

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit natuurontwikkelingsgebied langs de Maas is een goede plek om steltlopers te zien, zoals kemphanen, diverse soorten strandlopers, witgatten, groenpootruiters en bosruiters. Speur de velden goed af om patrijzen te zien.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd DEZE HUT IS AUGUSTUS 2018 AFGEBRAND
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-22 1 Knobbelzwaan
2022-11-22 2 Buizerd
2022-11-22 1 Slobeend
2022-11-22 45 Kokmeeuw
2022-11-22 3 Fuut
2022-11-22 40 Wintertaling
2022-11-22 15 Wilde Eend
2022-11-22 60 Wintertaling
2022-11-22 25 Krakeend
2022-11-22 2 Knobbelzwaan
2022-11-22 1 Roodborst
2022-11-22 1 Roodborst
2022-11-22 1 Roodborst
2022-11-22 1 Gaai
2022-11-22 16 Houtduif
2022-11-22 12 Holenduif
2022-11-22 12 Krakeend
2022-11-22 50 Kokmeeuw
2022-11-22 4 Zwarte Kraai
2022-11-22 2 Aalscholver
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.81780, 5.64539