Batenburg - Liendense waard

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit natuurontwikkelingsgebied langs de Maas is een goede plek om steltlopers te zien, zoals kemphanen, diverse soorten strandlopers, witgatten, groenpootruiters en bosruiters. Speur de velden goed af om patrijzen te zien.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd DEZE HUT IS AUGUSTUS 2018 AFGEBRAND
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-22 1 Grote Aalscholver
2023-09-22 1 Kolgans
2023-09-22 20 Wintertaling
2023-09-22 7 Casarca
2023-09-22 2 Casarca
2023-09-22 2 Krooneend
2023-09-20 1 Tjiftjaf
2023-09-20 80 Kievit
2023-09-20 5 Holenduif
2023-09-20 20 Spreeuw
2023-09-20 17 Wintertaling
2023-09-20 1 Slobeend
2023-09-20 1 Krakeend
2023-09-20 1 Aalscholver
2023-09-20 3 Knobbelzwaan
2023-09-20 1 Geelpootmeeuw
2023-09-20 9 Meerkoet
2023-09-20 1 Blauwe Reiger
2023-09-20 1 Grote Bonte Specht
2023-09-20 1 Torenvalk

GPS 51.81780, 5.64539