Batenburg - Liendense waard

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit natuurontwikkelingsgebied langs de Maas is een goede plek om steltlopers te zien, zoals kemphanen, diverse soorten strandlopers, witgatten, groenpootruiters en bosruiters. Speur de velden goed af om patrijzen te zien.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd DEZE HUT IS AUGUSTUS 2018 AFGEBRAND
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-17 120 Kievit
2019-10-17 6 Smient
2019-10-17 3 Fazant
2019-10-14 1 Kluut
2019-10-14 3 Watersnip
2019-10-14 200 Kievit
2019-10-14 200 Spreeuw
2019-10-14 4 Slobeend
2019-10-14 15 Wintertaling
2019-10-14 1 Groene Specht
2019-10-14 1 Aalscholver
2019-10-14 1 Veldleeuwerik
2019-10-14 2 Blauwe Reiger
2019-10-14 5 Brandgans
2019-10-14 1 Grote Canadese Gans
2019-10-14 15 Smient
2019-10-14 7 Nijlgans
2019-10-14 10 Wilde Eend
2019-10-14 40 Toendrarietgans
2019-10-14 200 Kolgans
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.81780493841169, 5.645386383703545