Batenburg - Liendense waard

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit natuurontwikkelingsgebied langs de Maas is een goede plek om steltlopers te zien, zoals kemphanen, diverse soorten strandlopers, witgatten, groenpootruiters en bosruiters. Speur de velden goed af om patrijzen te zien.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd DEZE HUT IS AUGUSTUS 2018 AFGEBRAND
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-19 1 Zomertaling
2022-08-19 2 Witgat
2022-08-19 1 Visdief
2022-08-18 1 Bosrietzanger
2022-08-18 1 Bruine Kiekendief
2022-08-18 1 Boerenzwaluw
2022-08-18 1 Grote Bonte Specht
2022-08-18 1 Spreeuw
2022-08-18 12 Watersnip
2022-08-18 1 Kokmeeuw
2022-08-18 1 Grauwe Gans
2022-08-18 1 Waterhoen
2022-08-18 1 Aalscholver
2022-08-18 3 Witte Kwikstaart
2022-08-18 2 Blauwe Reiger
2022-08-18 1 Krakeend
2022-08-18 1 Nijlgans
2022-08-18 1 Wilde Eend
2022-08-18 1 Kievit
2022-08-18 1 Brandgans
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.81780, 5.64539