Zeevang - Vogelkijkwand

Het uitkijkpunt bestaat uit een landschappelijk verantwoord ingerichte plek met vogelkijkwand, een informatiebord, een paadje naar de wand en een natuurlijk hekwerk voor het plaatsen van fietsen. Bij de kijkwand is een bankje geplaatst.

Zeevang is een uitstekend weidevogelgebied en u kunt er dan ook goede aantallen kievit, grutto, tureluur en scholekster zien. Bijna alle boeren, samen met vrijwilligers, beschermen hun weidevogels tijdens het landwerk. Tijdens het broedseizoen, 15 maart tot 15 juni, krijgen de vogels de rust die ze nodig hebben.

Type Scherm
Beheerder Water, Land & Dijken
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De staat van deze wand is zeer slecht, met de tijd zal deze worden verwijderd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-25 2 Grutto
2024-05-25 2 Lepelaar
2024-05-24 1 Zomertaling
2024-05-24 2 Slobeend
2024-05-24 5 Bergeend
2024-05-24 6 Krakeend
2024-05-22 2 Kleine Mantelmeeuw
2024-05-22 1 Grutto
2024-05-22 2 Scholekster
2024-05-22 3 Slobeend
2024-05-20 6 Kluut
2024-05-20 5 Meerkoet
2024-05-20 2 Veldleeuwerik
2024-05-20 2 Merel
2024-05-20 1 Zwarte Kraai
2024-05-20 1 Tjiftjaf
2024-05-20 3 Knobbelzwaan
2024-05-20 8 Bergeend
2024-05-20 2 Scholekster
2024-05-20 8 Krakeend

Vanaf Oosthuizen rijdt u de provinciale weg op (N247) richting Amsterdam. Ga na 3.9 km linksaf de Klemweg op. Voor het kruispunt van de Klemweg - Molenweg vindt u de vogelobservatieplek aan uw rechterhand. Vanaf Edam-Volendam neemt u de eerste afslag op de rotonde (de Hoornsejaagweg (N247) richting Hoorn. Ga na 3.4 km rechtsaf de Klemweg op. Voor het kruispunt van de Klemweg - Molenweg vindt u de vogelobservatieplek aan uw rechterhand.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.54328, 5.03189