Zeevang - Vogelkijkwand

Het uitkijkpunt bestaat uit een landschappelijk verantwoord ingerichte plek met vogelkijkwand, een informatiebord, een paadje naar de wand en een natuurlijk hekwerk voor het plaatsen van fietsen. Bij de kijkwand is een bankje geplaatst.

Zeevang is een uitstekend weidevogelgebied en u kunt er dan ook goede aantallen kievit, grutto, tureluur en scholekster zien. Bijna alle boeren, samen met vrijwilligers, beschermen hun weidevogels tijdens het landwerk. Tijdens het broedseizoen, 15 maart tot 15 juni, krijgen de vogels de rust die ze nodig hebben.

Type Scherm
Beheerder Water, Land & Dijken
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De staat van deze wand is zeer slecht, met de tijd zal deze worden verwijderd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 1 Grote Zilverreiger
2022-11-27 1 Veldleeuwerik
2022-11-27 3 Graspieper
2022-11-27 101 Kievit
2022-11-27 4001 Smient
2022-11-27 40 Wintertaling
2022-11-27 5 Wulp
2022-11-27 4 Pontische Meeuw
2022-11-27 1 Pontische Meeuw
2022-11-27 1 Geelpootmeeuw
2022-11-27 13 Kleine Zwaan
2022-11-27 50 Kleine Zwaan
2022-11-27 1 Pontische Meeuw
2022-11-27 1 Pontische Meeuw
2022-11-27 2 Aalscholver
2022-11-27 1500 Brandgans
2022-11-27 1 Sperwer
2022-11-27 1 Ekster
2022-11-27 300 Kievit
2022-11-27 8 Wilde Eend

Vanaf Oosthuizen rijdt u de provinciale weg op (N247) richting Amsterdam. Ga na 3.9 km linksaf de Klemweg op. Voor het kruispunt van de Klemweg - Molenweg vindt u de vogelobservatieplek aan uw rechterhand. Vanaf Edam-Volendam neemt u de eerste afslag op de rotonde (de Hoornsejaagweg (N247) richting Hoorn. Ga na 3.4 km rechtsaf de Klemweg op. Voor het kruispunt van de Klemweg - Molenweg vindt u de vogelobservatieplek aan uw rechterhand.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.54328, 5.03189