Zeevang - Vogelkijkwand

Het uitkijkpunt bestaat uit een landschappelijk verantwoord ingerichte plek met vogelkijkwand, een informatiebord, een paadje naar de wand en een natuurlijk hekwerk voor het plaatsen van fietsen. Bij de kijkwand is een bankje geplaatst.

Zeevang is een uitstekend weidevogelgebied en u kunt er dan ook goede aantallen kievit, grutto, tureluur en scholekster zien. Bijna alle boeren, samen met vrijwilligers, beschermen hun weidevogels tijdens het landwerk. Tijdens het broedseizoen, 15 maart tot 15 juni, krijgen de vogels de rust die ze nodig hebben.

Type Scherm
Beheerder Water, Land & Dijken
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De staat van deze wand is zeer slecht, met de tijd zal deze worden verwijderd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-23 1 Grote Zilverreiger
2023-09-23 1 Blauwe Reiger
2023-09-23 50 Kievit
2023-09-22 1 Blauwe Reiger
2023-09-22 6 Nijlgans
2023-09-22 9 Grauwe Gans
2023-09-22 40 Smient
2023-09-22 1 Kievit
2023-09-22 2 Brandgans
2023-09-22 1 Lepelaar
2023-09-22 1 Bruine Kiekendief
2023-09-22 2 Krakeend
2023-09-22 20 Smient
2023-09-22 4 Kievit
2023-09-22 1 Parkeend
2023-09-22 3 Spreeuw
2023-09-22 1 Buizerd
2023-09-22 100 Smient
2023-09-22 90 Smient
2023-09-22 40 Nijlgans

Vanaf Oosthuizen rijdt u de provinciale weg op (N247) richting Amsterdam. Ga na 3.9 km linksaf de Klemweg op. Voor het kruispunt van de Klemweg - Molenweg vindt u de vogelobservatieplek aan uw rechterhand. Vanaf Edam-Volendam neemt u de eerste afslag op de rotonde (de Hoornsejaagweg (N247) richting Hoorn. Ga na 3.4 km rechtsaf de Klemweg op. Voor het kruispunt van de Klemweg - Molenweg vindt u de vogelobservatieplek aan uw rechterhand.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.54328, 5.03189