Zeevang - Vogelkijkwand

Het uitkijkpunt bestaat uit een landschappelijk verantwoord ingerichte plek met vogelkijkwand, een informatiebord, een paadje naar de wand en een natuurlijk hekwerk voor het plaatsen van fietsen. Bij de kijkwand is een bankje geplaatst.

Zeevang is een uitstekend weidevogelgebied en u kunt er dan ook goede aantallen kievit, grutto, tureluur en scholekster zien. Bijna alle boeren, samen met vrijwilligers, beschermen hun weidevogels tijdens het landwerk. Tijdens het broedseizoen, 15 maart tot 15 juni, krijgen de vogels de rust die ze nodig hebben.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-25 3 Slobeend
2021-02-25 2000 Brandgans
2021-02-25 1 Kluut
2021-02-25 3 Tureluur
2021-02-25 36 Kievit
2021-02-24 8 Bergeend
2021-02-24 4 Scholekster
2021-02-24 4 Wintertaling
2021-02-22 100 Smient
2021-02-22 1 Canadese Gans onbekend
2021-02-22 1 Scholekster
2021-02-22 2 Nijlgans
2021-02-22 2 Wilde Eend
2021-02-22 15 Brandgans
2021-02-22 1 Veldleeuwerik
2021-02-22 5 Grauwe Gans
2021-02-22 30 Scholekster
2021-02-22 2 Meerkoet
2021-02-22 2 Bergeend
2021-02-22 2 Krakeend

Vanaf Oosthuizen rijdt u de provinciale weg op (N247) richting Amsterdam. Ga na 3.9 km linksaf de Klemweg op. Voor het kruispunt van de Klemweg - Molenweg vindt u de vogelobservatieplek aan uw rechterhand. Vanaf Edam-Volendam neemt u de eerste afslag op de rotonde (de Hoornsejaagweg (N247) richting Hoorn. Ga na 3.4 km rechtsaf de Klemweg op. Voor het kruispunt van de Klemweg - Molenweg vindt u de vogelobservatieplek aan uw rechterhand.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.54328259612111, 5.03188813731961