Braakman Noord - Gluurmuur

Kleine zilverreiger, cetti's zanger, graszanger... zomaar een greep uit de soorten die hier gezien zijn. Bossen, struweel, water en open terrein, dat is wat u hier aantreft. De Braakman is ontstaan na inpoldering in 1952 en sindsdien aanzienlijk uitgebreid.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-10-14 1 Grote Gele Kwikstaart
2018-10-13 0 Kleine Zilverreiger
2018-10-13 129 Aalscholver
2018-10-13 14 Grote Canadese Gans
2018-10-13 0 Kleine Zwaan
2018-10-13 255 Grauwe Gans
2018-10-13 4 Roodborst
2018-10-13 4 Zanglijster
2018-10-13 48 Kuifeend
2018-10-13 135 Meerkoet
2018-10-13 185 Wilde Eend
2018-10-13 14 Fuut
2018-10-13 2 Pijlstaart
2018-10-13 3 Dodaars
2018-10-13 1 Blauwe Reiger
2018-10-13 2 Blauwe Reiger
2018-10-13 10 Zwarte Ruiter
2018-10-13 15 Kemphaan
2018-10-13 1 Wulp
2018-10-13 2 Gaai
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.32458206605701, 3.7329704019211833