Braakman Noord - Gluurmuur

Kleine zilverreiger, cetti's zanger, graszanger... zomaar een greep uit de soorten die hier gezien zijn. Bossen, struweel, water en open terrein, dat is wat u hier aantreft. De Braakman is ontstaan na inpoldering in 1952 en sindsdien aanzienlijk uitgebreid.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-08-17 35 Lepelaar
2018-08-16 1 Wespendief
2018-08-16 1 Bruine Kiekendief
2018-08-16 2 Kemphaan
2018-08-16 6 Knobbelzwaan
2018-08-16 11 Dodaars
2018-08-16 2 Oeverloper
2018-08-16 1 Bruine Kiekendief
2018-08-16 15 Wintertaling
2018-08-16 25 Krakeend
2018-08-16 14 Slobeend
2018-08-16 3 Watersnip
2018-08-16 1 Bosruiter
2018-08-16 1 Waterral
2018-08-16 4 Bergeend
2018-08-16 1 Bosuil
2018-08-16 1 Bosuil
2018-08-16 1 Wespendief
2018-08-16 48 Lepelaar
2018-08-16 11 Dodaars
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.32458206605701, 3.7329704019211833