Braakman Noord - Gluurmuur

Kleine zilverreiger, cetti's zanger, graszanger... zomaar een greep uit de soorten die hier gezien zijn. Bossen, struweel, water en open terrein, dat is wat u hier aantreft. De Braakman is ontstaan na inpoldering in 1952 en sindsdien aanzienlijk uitgebreid.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-06-23 1 Sprinkhaanzanger
2018-06-23 1 Heggenmus
2018-06-23 2 Lepelaar
2018-06-23 2 Buizerd
2018-06-23 1 Koekoek
2018-06-23 1 Sprinkhaanzanger
2018-06-23 1 Goudvink
2018-06-23 1 Zomertortel
2018-06-23 2 Staartmees
2018-06-23 1 Fazant
2018-06-23 1 Kleine Mantelmeeuw
2018-06-23 1 Groene Specht
2018-06-23 1 Zwarte Kraai
2018-06-23 1 Braamsluiper
2018-06-23 3 Boerenzwaluw
2018-06-23 1 Sprinkhaanzanger
2018-06-23 4 Holenduif
2018-06-23 1 Blauwe Reiger
2018-06-23 1 Turkse Tortel
2018-06-23 1 Sprinkhaanzanger
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.32458206605701, 3.7329704019211833