Braakman Noord - Gluurmuur

Kleine zilverreiger, cetti's zanger, graszanger... zomaar een greep uit de soorten die hier gezien zijn. Bossen, struweel, water en open terrein, dat is wat u hier aantreft. De Braakman is ontstaan na inpoldering in 1952 en sindsdien aanzienlijk uitgebreid.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-20 1 Boomvalk
2019-05-18 4 Dodaars
2019-05-18 1 Kleine Zilverreiger
2019-05-18 2 Blauwe Reiger
2019-05-18 1 Knobbelzwaan
2019-05-18 1 Nijlgans
2019-05-18 3 Bergeend
2019-05-18 4 Krakeend
2019-05-18 1 Slobeend
2019-05-18 1 Slobeend
2019-05-18 3 Kuifeend
2019-05-18 1 Kuifeend
2019-05-18 5 Kuifeend
2019-05-18 12 Kuifeend
2019-05-18 2 Kuifeend
2019-05-18 1 Buizerd
2019-05-18 1 Buizerd
2019-05-18 1 Buizerd
2019-05-18 1 Grutto
2019-05-18 1 Koekoek
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.32458206605701, 3.7329704019211833