Braakman Noord - Gluurmuur

Kleine zilverreiger, cetti's zanger, graszanger... zomaar een greep uit de soorten die hier gezien zijn. Bossen, struweel, water en open terrein, dat is wat u hier aantreft. De Braakman is ontstaan na inpoldering in 1952 en sindsdien aanzienlijk uitgebreid.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 2 Pijlstaart
2023-03-25 1 Staartmees
2023-03-25 1 Tjiftjaf
2023-03-25 2 Kuifeend
2023-03-25 4 Brilduiker
2023-03-25 1 Gaai
2023-03-25 6 Brilduiker
2023-03-25 1 Sperwer
2023-03-25 20 Kokmeeuw
2023-03-25 2 Bergeend
2023-03-25 1 Buizerd
2023-03-25 1 Witgat
2023-03-25 1 Vuurgoudhaan
2023-03-25 1 Grote Gele Kwikstaart
2023-03-25 1 Buizerd
2023-03-25 2 Grauwe Gans
2023-03-25 6 Slobeend
2023-03-25 4 Krakeend
2023-03-25 2 Dodaars
2023-03-25 1 Pimpelmees
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.32458, 3.73297