Braakman Noord - Gluurmuur

Kleine zilverreiger, cetti's zanger, graszanger... zomaar een greep uit de soorten die hier gezien zijn. Bossen, struweel, water en open terrein, dat is wat u hier aantreft. De Braakman is ontstaan na inpoldering in 1952 en sindsdien aanzienlijk uitgebreid.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-01 2 Grauwe Gans
2023-02-01 4 Meerkoet
2023-02-01 3 Knobbelzwaan
2023-02-01 6 Slobeend
2023-02-01 50 Grote Canadese Gans
2023-02-01 1 Krakeend
2023-02-01 1 Ekster
2023-02-01 1 Kuifeend
2023-02-01 1 Buizerd
2023-02-01 1 Torenvalk
2023-02-01 1 Houtsnip
2023-01-28 1 Aalscholver
2023-01-28 1 Watersnip
2023-01-28 1 Zanglijster
2023-01-28 1 Goudvink
2023-01-28 40 Kievit
2023-01-28 1 Torenvalk
2023-01-28 1 Zwarte Kraai
2023-01-28 1 Meerkoet
2023-01-28 5 Staartmees
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.32458, 3.73297