Braakman Noord - Gluurmuur

Kleine zilverreiger, cetti's zanger, graszanger... zomaar een greep uit de soorten die hier gezien zijn. Bossen, struweel, water en open terrein, dat is wat u hier aantreft. De Braakman is ontstaan na inpoldering in 1952 en sindsdien aanzienlijk uitgebreid.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Ekster
2024-06-16 2 Koereiger
2024-06-16 1 Bosrietzanger
2024-06-16 124 Krakeend
2024-06-16 1 Kleine Karekiet
2024-06-16 1 Kleine Karekiet
2024-06-16 2 Koereiger
2024-06-16 1 Kleine Zilverreiger
2024-06-16 1 Waterral
2024-06-16 1 Wielewaal
2024-06-16 1 Braamsluiper
2024-06-14 7 Aalscholver
2024-06-14 2 Blauwe Reiger
2024-06-14 4 Krakeend
2024-06-14 1 Wilde Eend
2024-06-14 1 Kuifeend
2024-06-14 2 Fuut
2024-06-13 1 Appelvink
2024-06-13 1 Goudvink
2024-06-13 1 Goudvink
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.32458, 3.73297