Haarrijnse Plas - Vogelkijkhut

De Haarrijnse Plas ligt niet op de meest rustige plek: tegen de snelweg aan en grenzend aan een bedrijventerrein. Toch kunt u hier allerlei weidevogels zien, zoals grutto, tureluur en watersnip.

Type Hut
Beheerder Gemeente Utrecht
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door. Het is een aanrader het gebiedje aan de overzijde van de kijkhut ( andere kant van deze plas) te bezoeken. Hier kun je meerdere auto's parkeren. Men verwacht in 2018 te starten met de bebouwing van dit gebied.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Huismus
2024-06-16 1 Zwarte Kraai
2024-06-16 2 Aalscholver
2024-06-16 2 Fuut
2024-06-16 3 Scholekster
2024-06-16 2 Kneu
2024-06-16 40 Oeverzwaluw
2024-06-16 1 Groenling
2024-06-16 1 Cetti's Zanger
2024-06-14 1 Cetti's Zanger
2024-06-14 1 Cetti's Zanger
2024-06-14 1 Cetti's Zanger
2024-06-13 1 Koekoek
2024-06-13 2 Lepelaar
2024-06-13 1 Torenvalk
2024-06-13 1 Putter
2024-06-13 1 Kleine Karekiet
2024-06-13 2 Wilde Eend
2024-06-13 16 Meerkoet
2024-06-13 1 Smient

Wanneer u over de A2 uit de richting Utrecht komt, neemt u de parallelbaan (aangegeven met een tijdelijk geel bord "Vleuten-Maarssen"). Neem afslag 6 en ga richting Zuilense Ring (N230). Neem de eerste afslag rechts (Utrecht/Maarssen). Neem de flauwe bocht rechtsaf (Utrechtseslag) en neem de flauwe bocht bij de Floraweg. Ga bij het derde verkeerslicht linksaf richting Vleuten, over de A2 met de bocht mee naar links en rechts. Ga tussen de plassen door. Direct na de plas is aan de rechterzijde de ingang van de hut. Komt u over de A2 vanuit Amsterdam, dan neemt u de afslag richting Haarrijns Rading. Houd rechts aan bij de splitsing en ga verder richting Haarrijnse Rading. Sla rechtsaf bij Haarrijnse Rading (volg de borden naar Vleuten). Neem de eerste afslag links, de Nieuwewetering op, en sla rechtsaf bij de Proostwetering. Neem vervolgens de eerste afslag rechts, de Meijewetering op. Vervolg de weg en sla linksaf om op de Maarssenseweg te blijven. Direct na de plas is aan de rechterzijde de ingang van de hut. Er is parkeergelegenheid voor 2 personenauto's aan de ingang aan de zijkant van de Maarssenseweg.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Nedereindse Plas - Vogelkijkscherm

GPS 52.11804, 5.01324