Lippenhuizen - Uitkijktoren Djipsicht - VERWIJDERD

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

DEZE UITKIJKTOREN IS VERWIJDERD

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-21 1 Grote Lijster
2024-04-21 1 Gekraagde Roodstaart
2024-04-21 1 Glanskop
2024-04-21 1 Goudhaan
2024-04-21 1 Sijs
2024-04-21 1 Groene Specht
2024-04-21 1 Beflijster
2024-04-18 2 Witte Kwikstaart
2024-04-18 1 Grote Zilverreiger
2024-04-18 1 Watersnip
2024-04-18 1 Appelvink
2024-04-18 1 Tureluur
2024-04-18 2 Krakeend
2024-04-18 1 Roodborsttapuit
2024-04-18 1 Dwergmeeuw
2024-04-18 1 Grasmus
2024-04-18 1 Havik
2024-04-18 1 Blauwe Kiekendief
2024-04-18 1 Sperwer
2024-04-18 1 Putter

GPS 53.03847, 6.06764