Hoogerwaardpolder - Traan - Vogelkijkpunt

"Traan" is een observatieplatform van 4 bij 4 meter. Het is gelegen op 2 meter boven het maaiveld en ligt verstopt in een nieuwe vliedberg (terp) in een begraasd weiland. 's Winters kunt u hier de klapekster zien.

Type Overig
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-27 6 Grote Zilverreiger
2024-02-27 1 Buizerd
2024-02-27 1 Witte Kwikstaart
2024-02-27 1 Blauwe Reiger
2024-02-27 2 Grote Zilverreiger
2024-02-27 1 Spreeuw
2024-02-27 1 Tafeleend
2024-02-27 1 Krakeend
2024-02-27 1 Meerkoet
2024-02-27 2 Torenvalk
2024-02-27 1 Kuifeend
2024-02-27 1 Slobeend
2024-02-27 60 Grauwe Gans
2024-02-27 35 Grauwe Gans
2024-02-27 1 Wilde Eend
2024-02-27 1 Dodaars
2024-02-27 1 Kuifeend
2024-02-27 1 Wintertaling
2024-02-27 200 Brandgans
2024-02-27 3 Buizerd

3 kilometer ten noordwesten van Woensdrecht en ten zuiden van het Markiezaat, vindt u de Hogerwaardpolder. Wegwijzers wijzen u de route vanaf de Hogerwaardweg al waar een parkeerplaats is. Het vogelkijkpunt is opgenomen in een wandelroute vanaf het bezoekerscentrum "De Kraayenberg" te Bergen op Zoom.

Route via Google Maps

GPS 51.43680, 4.26432