Hoogerwaardpolder - Traan - Vogelkijkpunt

"Traan" is een observatieplatform van 4 bij 4 meter. Het is gelegen op 2 meter boven het maaiveld en ligt verstopt in een nieuwe vliedberg (terp) in een begraasd weiland. 's Winters kunt u hier de klapekster zien.

Type Overig
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-19 1 Dodaars
2019-05-19 25 Grote Canadese Gans
2019-05-19 25 Brandgans
2019-05-19 2 Boerenzwaluw
2019-05-19 25 Krakeend
2019-05-19 2 Knobbelzwaan
2019-05-19 50 Boerenzwaluw
2019-05-19 2 Veldleeuwerik
2019-05-19 1 Paapje
2019-05-19 2 Putter
2019-05-19 1 Roodborsttapuit
2019-05-19 3 Kneu
2019-05-19 1 Tapuit
2019-05-19 1 Kleine Karekiet
2019-05-19 3 Graspieper
2019-05-19 2 Kuifeend
2019-05-19 2 Kleine Karekiet
2019-05-19 1 Sperwer
2019-05-19 1 Aalscholver
2019-05-17 14 Grote Canadese Gans

3 kilometer ten noordwesten van Woensdrecht en ten zuiden van het Markiezaat, vindt u de Hogerwaardpolder. Wegwijzers wijzen u de route vanaf de Hogerwaardweg al waar een parkeerplaats is. Het vogelkijkpunt is opgenomen in een wandelroute vanaf het bezoekerscentrum "De Kraayenberg" te Bergen op Zoom.

Route via Google Maps

GPS 51.43862967430371, 4.262537415225683