Hoogerwaardpolder - Traan - Vogelkijkpunt

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

"Traan" is een observatieplatform van 4 bij 4 meter. Het is gelegen op 2 meter boven het maaiveld en ligt verstopt in een nieuwe vliedberg (terp) in een begraasd weiland. 's Winters kunt u hier de klapekster zien.

Type Overig
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens broedseizoen gesloten
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 2 Putter
2024-06-17 1 Kleine Karekiet
2024-06-17 1 Veldleeuwerik
2024-06-17 2 Graspieper
2024-06-17 5 Grauwe Gans
2024-06-17 2 Koereiger
2024-06-17 1 Grote Canadese Gans
2024-06-17 1 Roodborsttapuit
2024-06-17 2 Kievit
2024-06-17 1 Fazant
2024-06-17 6 Tafeleend
2024-06-17 5 Spreeuw
2024-06-17 1 Aalscholver
2024-06-17 1 Fuut
2024-06-17 1 Boerenzwaluw
2024-06-17 2 Kuifeend
2024-06-17 1 Cetti's Zanger
2024-06-17 1 Dodaars
2024-06-17 1 Buizerd
2024-06-17 1 Rosse Stekelstaart

3 kilometer ten noordwesten van Woensdrecht en ten zuiden van het Markiezaat, vindt u de Hogerwaardpolder. Wegwijzers wijzen u de route vanaf de Hogerwaardweg al waar een parkeerplaats is. Het vogelkijkpunt is opgenomen in een wandelroute vanaf het bezoekerscentrum "De Kraayenberg" te Bergen op Zoom.

Route via Google Maps

GPS 51.43680, 4.26432