Margarethapolder - Vogelkijkscherm

Ten oosten van Terneuzen ligt de Margarethapolder. Vanuit het kijkscherm kunt u allerlei steltlopers zien, zoals kluut, bonte strandloper en kemphaan. Ook grutto's, scholeksters en veldleeuweriken zijn hier te bewonderen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Dit is een zogenoemde hoogwatervluchtplaats. U kunt de plek daarom het beste bezoeken bij hoog water, aangezien er dan de meer vogels aanwezig zullen zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-08-15 2 Tureluur
2018-08-15 3 Witte Kwikstaart
2018-08-15 7 Lepelaar
2018-08-15 1 Bontbekplevier
2018-08-15 3 Rosse Grutto
2018-08-10 250 Wilde Eend
2018-08-10 5 Groenpootruiter
2018-08-10 47 Tureluur
2018-08-10 6 Fuut
2018-08-10 11 Dodaars
2018-08-10 1 Zwarte Ruiter
2018-08-10 14 Aalscholver
2018-08-10 9 Goudplevier
2018-08-10 1 Bruine Kiekendief
2018-08-10 6 Witte Kwikstaart
2018-08-10 3 Oeverloper
2018-08-10 19 Visdief
2018-08-10 30 Steenloper
2018-08-10 950 Kokmeeuw
2018-08-10 1 Sperwer
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.341095029772106, 3.875006793707915