Margarethapolder - Vogelkijkscherm

Ten oosten van Terneuzen ligt de Margarethapolder. Vanuit het kijkscherm kunt u allerlei steltlopers zien, zoals kluut, bonte strandloper en kemphaan. Ook grutto's, scholeksters en veldleeuweriken zijn hier te bewonderen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Dit is een zogenoemde hoogwatervluchtplaats. U kunt de plek daarom het beste bezoeken bij hoog water, aangezien er dan de meer vogels aanwezig zullen zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-06-18 3 Krakeend
2018-06-15 4 Lepelaar
2018-06-05 2 Roodborsttapuit
2018-05-27 1 Wielewaal
2018-05-26 1 Rosse Grutto
2018-05-26 5 Regenwulp
2018-05-26 1 Wulp
2018-05-26 1 Zwarte Stern
2018-05-26 1 Cetti's Zanger
2018-05-25 1 Visarend
2018-05-25 1 Purperreiger
2018-05-25 1 Purperreiger
2018-05-20 12 Wilde Eend
2018-05-20 7 Oeverloper
2018-05-20 1 Indische Gans
2018-05-17 4 Kanoet
2018-05-14 2 Meerkoet
2018-05-14 1 Dodaars
2018-05-14 1 Tafeleend
2018-05-14 6 Kuifeend
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.341095029772106, 3.875006793707915