Margarethapolder - Vogelkijkscherm

Ten oosten van Terneuzen ligt de Margarethapolder. Vanuit het kijkscherm kunt u allerlei steltlopers zien, zoals kluut, bonte strandloper en kemphaan. Ook grutto's, scholeksters en veldleeuweriken zijn hier te bewonderen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Dit is een zogenoemde hoogwatervluchtplaats. U kunt de plek daarom het beste bezoeken bij hoog water, aangezien er dan de meer vogels aanwezig zullen zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 17 Scholekster
2024-04-22 12 Wulp
2024-04-22 1 Aalscholver
2024-04-22 3 Wulp
2024-04-22 1 Blauwe Kiekendief
2024-04-22 1 Knobbelzwaan
2024-04-22 1 Gierzwaluw
2024-04-22 1 Ransuil
2024-04-21 25 Grauwe Gans
2024-04-21 2 Zwartkopmeeuw
2024-04-21 1 Wilde Eend
2024-04-21 1 Steenloper
2024-04-21 4 Kievit
2024-04-21 10 Grauwe Gans
2024-04-21 1 Kluut
2024-04-21 1 Torenvalk
2024-04-21 1 Wilde Eend
2024-04-21 1 Meerkoet
2024-04-21 6 Grauwe Gans
2024-04-21 1 Wilde Eend
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.34110, 3.87501