Margarethapolder - Vogelkijkscherm

Ten oosten van Terneuzen ligt de Margarethapolder. Vanuit het kijkscherm kunt u allerlei steltlopers zien, zoals kluut, bonte strandloper en kemphaan. Ook grutto's, scholeksters en veldleeuweriken zijn hier te bewonderen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Dit is een zogenoemde hoogwatervluchtplaats. U kunt de plek daarom het beste bezoeken bij hoog water, aangezien er dan de meer vogels aanwezig zullen zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-19 1 Kleine Plevier
2019-05-19 1 Kanoet
2019-05-19 3 Bontbekplevier
2019-05-18 3 Visdief
2019-05-18 51 Spreeuw
2019-05-18 9 Wilde Eend
2019-05-18 251 Grauwe Gans
2019-05-18 1 Koekoek
2019-05-18 2 Fazant
2019-05-18 5 Zwarte Kraai
2019-05-18 151 Houtduif
2019-05-18 1 Purperreiger
2019-05-18 5 Grote Stern
2019-05-18 1 Cetti's Zanger
2019-05-18 1 Purperreiger
2019-05-18 9 Wilde Eend
2019-05-18 1 Purperreiger
2019-05-17 1 Dodaars
2019-05-17 10 Kuifeend
2019-05-17 7 Tafeleend
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.341095029772106, 3.875006793707915