Margarethapolder - Vogelkijkscherm

Ten oosten van Terneuzen ligt de Margarethapolder. Vanuit het kijkscherm kunt u allerlei steltlopers zien, zoals kluut, bonte strandloper en kemphaan. Ook grutto's, scholeksters en veldleeuweriken zijn hier te bewonderen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Dit is een zogenoemde hoogwatervluchtplaats. U kunt de plek daarom het beste bezoeken bij hoog water, aangezien er dan de meer vogels aanwezig zullen zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-04 1 Graspieper
2018-12-04 1 Meerkoet
2018-12-04 1 Dodaars
2018-12-04 1 Putter
2018-12-04 2 Tureluur
2018-12-04 1 Waterral
2018-12-04 1 Watersnip
2018-12-04 20 Bonte Strandloper
2018-12-04 30 Rosse Grutto
2018-12-04 3 Zwarte Ruiter
2018-12-04 1 Kuifeend
2018-12-04 1 Tafeleend
2018-12-04 1 Pijlstaart
2018-12-04 1 Wintertaling
2018-12-04 1 Wulp
2018-12-04 1 Grote Canadese Gans
2018-12-04 1 Wilde Eend
2018-12-04 1 Smient
2018-12-04 1 Aalscholver
2018-12-04 2 Ekster
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.341095029772106, 3.875006793707915