Margarethapolder - Vogelkijkscherm

Ten oosten van Terneuzen ligt de Margarethapolder. Vanuit het kijkscherm kunt u allerlei steltlopers zien, zoals kluut, bonte strandloper en kemphaan. Ook grutto's, scholeksters en veldleeuweriken zijn hier te bewonderen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Dit is een zogenoemde hoogwatervluchtplaats. U kunt de plek daarom het beste bezoeken bij hoog water, aangezien er dan de meer vogels aanwezig zullen zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-18 8 Steltkluut
2021-06-17 1 Zwartkop
2021-06-17 1 Grasmus
2021-06-17 2 Dodaars
2021-06-17 1 Kluut
2021-06-17 1 Zwarte Ruiter
2021-06-17 11 Lepelaar
2021-06-17 103 Zwartkopmeeuw
2021-06-17 1 Bosrietzanger
2021-06-17 12 Kluut
2021-06-17 1 Steltkluut
2021-06-17 1 Steltkluut
2021-06-17 1 Zomertaling
2021-06-17 3 Tafeleend
2021-06-17 1 Bosrietzanger
2021-06-16 1 Bosrietzanger
2021-06-16 1 Torenvalk
2021-06-16 1 Rietzanger
2021-06-16 2 Steltkluut
2021-06-16 1 Kleine Plevier
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.34110, 3.87501