Aamsveen - Vogelkijkhut

Het Aamsveen is een veengebied op de grens met Duitsland. Het bestaat uit onder andere heide, plassen en moerassige stukken. In het verleden heeft de grauwe klauwier hier gebroed. 's Winters heeft u hier een goede kans de klapekster te zien, maar ook jagende blauwe kiekendieven. Houd in het vroege voorjaar de lucht goed in de gaten voor overvliegende kraanvogels.

Type Hut
Beheerder Landschap Overijssel
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Bij natte weersomstandigheden is het aan te raden laarzen te dragen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-18 1 Groenling
2021-06-18 1 Heggenmus
2021-06-18 1 Wielewaal
2021-06-18 1 Appelvink
2021-06-18 1 Tuinfluiter
2021-06-18 1 Kleine Bonte Specht
2021-06-18 1 Grote Bonte Specht
2021-06-18 1 Boompieper
2021-06-18 1 Boerenzwaluw
2021-06-18 2 Roodborsttapuit
2021-06-18 1 Wespendief
2021-06-18 1 Geelgors
2021-06-18 5 Kneu
2021-06-18 1 Geelgors
2021-06-18 1 Boompieper
2021-06-18 1 Geelgors
2021-06-18 1 Roodborsttapuit
2021-06-18 1 Kneu
2021-06-18 1 Grasmus
2021-06-18 1 Koekoek

Vanuit Enschede gaat u richting de grensovergang Knalhutte. Na het tankstation gaat u links op de kruising, de Aamsveenweg op. Bij de volgende kruising (met het Lappenpad), gaat u rechtsaf richting de camping. Op de plek waar de harde weg overgaat in een zandweg, kunt u de auto parkeren. Na circa 200 meter kunt u rechts over een bruggetje het Aaamsveen inlopen. Na circa 300 meter ziet u de grote kijkhut met opgaande trap.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.18075, 6.95173