Sambeeksedijk - Oeffeltseraam

Bij het watertje verblijven soms dodaars en kleine plevier. Grasmus, roodborsttapuit en grote zilverreiger worden zo nu en dan in het gebied waargenomen. Dit scherm is eind 2007 geplaatst.

Type Scherm
Beheerder Gemeente Boxmeer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Een bezoek is het meest de moeite waard in de ochtend.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-20 2 Roodborst
2020-07-20 2 Waterhoen
2020-07-20 2 Waterhoen
2020-07-20 2 Groene Specht
2020-07-20 5 Koolmees
2020-07-20 2 Tjiftjaf
2020-07-20 4 Vink
2020-07-20 1 Tuinfluiter
2020-07-20 1 Grasmus
2020-07-20 1 Grauwe Vliegenvanger
2020-07-20 1 Buizerd
2020-07-20 1 IJsvogel
2020-07-20 2 Groene Specht
2020-07-20 1 Boomvalk
2020-07-20 1 Blauwe Reiger
2020-07-20 2 Meerkoet
2020-07-20 8 Boerenzwaluw
2020-06-19 1 Torenvalk
2020-06-19 1 Torenvalk
2020-06-11 1 Gele Kwikstaart
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.62809610262856, 5.9401584137859675