Sambeeksedijk - Oeffeltseraam

Bij het watertje verblijven soms dodaars en kleine plevier. Grasmus, roodborsttapuit en grote zilverreiger worden zo nu en dan in het gebied waargenomen. Dit scherm is eind 2007 geplaatst.

Type Scherm
Beheerder Gemeente Boxmeer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Een bezoek is het meest de moeite waard in de ochtend.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-08 2 Geelgors
2021-06-04 1 Parkeend
2021-06-04 1 Zanglijster
2021-06-02 1 Geelgors
2021-05-23 2 Boerenzwaluw
2021-05-16 1 Witte Kwikstaart
2021-05-16 1 Wielewaal
2021-05-15 1 Boomklever
2021-05-15 1 Wielewaal
2021-05-14 1 Roodborst
2021-05-09 1 Buizerd
2021-04-23 1 Blauwe Reiger
2021-04-23 1 Grauwe Gans
2021-04-16 3 Buizerd
2021-04-04 1 Geelgors
2021-04-04 2 Geelgors
2021-04-04 1 Kneu
2021-04-04 1 Vink
2021-04-04 2 Gaai
2021-04-04 1 Roodborsttapuit
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.62810, 5.94016