Weijdemeer - Vogelkijkscherm

Dit waterbergingsgebied is sinds voorjaar 2006 gereed. Het biedt plek aan diverse broedvogels en op de ondiepe gedeelten komen allerlei vogels foerageren. Onder andere grutto, kievit, bergeend, tureluur, oeverloper, kemphaan, wulp, lepelaar, visdief, kluut, gele kwikstaart, wintertaling en watersnip zijn hier gezien. In de oeverzwaluwenwand zijn al enkele succesvolle broedgevallen geweest.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-21 1 Winterkoning
2022-11-21 1 Winterkoning
2022-11-19 1 Roodborst
2022-11-19 10 Meerkoet
2022-11-19 4 Fuut
2022-11-19 10 Bergeend
2022-11-19 2 Aalscholver
2022-11-19 10 Slobeend
2022-11-19 15 Smient
2022-11-07 8 Krakeend
2022-11-07 8 Krakeend
2022-11-07 1 Knobbelzwaan
2022-11-03 4 Krakeend
2022-11-03 2 Knobbelzwaan
2022-10-18 1 Watersnip
2022-10-18 1 Holenduif
2022-10-11 1 Kauw
2022-10-11 1 Roodborst
2022-10-11 1 Koolmees
2022-10-09 1 Bruine Kiekendief

Het kijkscherm is gelegen langs de N507, ter hoogte van Obdam. Parkeren kan op ongeveer 1 km afstand, naast kerkje op de kruising van de Dorpsstraat met de N507 (Braken), tegenover tuincentrum Bos.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.66726, 4.91393