Weijdemeer - Vogelkijkscherm

Dit waterbergingsgebied is sinds voorjaar 2006 gereed. Het biedt plek aan diverse broedvogels en op de ondiepe gedeelten komen allerlei vogels foerageren. Onder andere grutto, kievit, bergeend, tureluur, oeverloper, kemphaan, wulp, lepelaar, visdief, kluut, gele kwikstaart, wintertaling en watersnip zijn hier gezien. In de oeverzwaluwenwand zijn al enkele succesvolle broedgevallen geweest.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-15 1 Meerkoet
2023-03-15 1 Knobbelzwaan
2023-03-15 1 Wilde Eend
2023-03-15 1 Grauwe Gans
2023-03-15 1 Pimpelmees
2023-03-15 1 Fuut
2023-03-15 1 Zilvermeeuw
2023-03-15 1 Merel
2023-03-15 1 Meerkoet
2023-03-15 1 Stormmeeuw
2023-03-15 1 Grutto
2023-03-15 1 Houtduif
2023-03-15 1 Winterkoning
2023-03-15 1 Kauw
2023-03-15 1 Aalscholver
2023-03-15 1 Zwarte Kraai
2023-03-15 1 Ekster
2023-03-15 1 Scholekster
2023-03-15 1 Waterhoen
2023-03-15 1 Bergeend

Het kijkscherm is gelegen langs de N507, ter hoogte van Obdam. Parkeren kan op ongeveer 1 km afstand, naast kerkje op de kruising van de Dorpsstraat met de N507 (Braken), tegenover tuincentrum Bos.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.66726, 4.91393