Weijdemeer - Vogelkijkscherm

Dit waterbergingsgebied is sinds voorjaar 2006 gereed. Het biedt plek aan diverse broedvogels en op de ondiepe gedeelten komen allerlei vogels foerageren. Onder andere grutto, kievit, bergeend, tureluur, oeverloper, kemphaan, wulp, lepelaar, visdief, kluut, gele kwikstaart, wintertaling en watersnip zijn hier gezien. In de oeverzwaluwenwand zijn al enkele succesvolle broedgevallen geweest.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-22 1 Holenduif
2019-02-22 2 Nijlgans
2019-02-22 10 Grauwe Gans
2019-02-22 28 Grauwe Gans
2019-02-19 3 Nijlgans
2019-02-19 3 Krakeend
2019-02-19 1 Scholekster
2019-02-16 1 Buizerd
2019-02-16 1 Sperwer
2019-02-16 1 Putter
2019-02-16 1 Kauw
2019-02-16 1 Winterkoning
2019-02-16 1 Zwarte Kraai
2019-02-16 1 Slobeend
2019-02-16 1 Spreeuw
2019-02-16 1 Krakeend
2019-02-16 1 Kievit
2019-02-16 1 Kolgans
2019-02-16 1 Kuifeend
2019-02-16 1 Wintertaling

Het kijkscherm is gelegen langs de N507, ter hoogte van Obdam. Parkeren kan op ongeveer 1 km afstand, naast kerkje op de kruising van de Dorpsstraat met de N507 (Braken), tegenover tuincentrum Bos.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.66726334841934, 4.913926279723551