Weijdemeer - Vogelkijkscherm

Dit waterbergingsgebied is sinds voorjaar 2006 gereed. Het biedt plek aan diverse broedvogels en op de ondiepe gedeelten komen allerlei vogels foerageren. Onder andere grutto, kievit, bergeend, tureluur, oeverloper, kemphaan, wulp, lepelaar, visdief, kluut, gele kwikstaart, wintertaling en watersnip zijn hier gezien. In de oeverzwaluwenwand zijn al enkele succesvolle broedgevallen geweest.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-27 1 Witgat
2024-02-24 3 Ooievaar
2024-01-12 1 Zilvermeeuw
2024-01-12 3 Kramsvogel
2024-01-06 1 Ekster
2024-01-06 1 Blauwe Reiger
2024-01-06 1 Torenvalk
2024-01-06 16 Tafeleend
2023-12-25 1 Sperwer
2023-12-02 1 Torenvalk
2023-12-02 1 Torenvalk
2023-11-29 1 Grote Zaagbek
2023-11-26 1 Blauwe Kiekendief
2023-11-21 1 Groene Specht
2023-11-21 100 Grauwe Gans
2023-11-18 1 Knobbelzwaan
2023-11-18 1 Ekster
2023-11-18 1 Zwarte Kraai
2023-11-18 1 Kokmeeuw
2023-11-18 1 Zwarte Kraai

Het kijkscherm is gelegen langs de N507, ter hoogte van Obdam. Parkeren kan op ongeveer 1 km afstand, naast kerkje op de kruising van de Dorpsstraat met de N507 (Braken), tegenover tuincentrum Bos.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.66726, 4.91393