Weijdemeer - Vogelkijkscherm

Dit waterbergingsgebied is sinds voorjaar 2006 gereed. Het biedt plek aan diverse broedvogels en op de ondiepe gedeelten komen allerlei vogels foerageren. Onder andere grutto, kievit, bergeend, tureluur, oeverloper, kemphaan, wulp, lepelaar, visdief, kluut, gele kwikstaart, wintertaling en watersnip zijn hier gezien. In de oeverzwaluwenwand zijn al enkele succesvolle broedgevallen geweest.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-05-27 1 Oeverzwaluw
2020-05-27 1 Kluut
2020-05-27 1 Visdief
2020-05-27 1 Bergeend
2020-05-27 1 Kluut
2020-05-27 2 Bergeend
2020-05-26 8 Nijlgans
2020-05-26 3 Krakeend
2020-05-26 1 Scholekster
2020-05-24 1 Koolmees
2020-05-24 1 Grote Bonte Specht
2020-05-23 1 Grote Canadese Gans
2020-05-23 1 Witte Kwikstaart
2020-05-22 3 Parkeend
2020-05-22 1 Kuifeend
2020-05-19 1 Bergeend
2020-05-19 7 Knobbelzwaan
2020-05-19 1 Visdief
2020-05-19 6 Grote Canadese Gans
2020-05-19 1 Fitis

Het kijkscherm is gelegen langs de N507, ter hoogte van Obdam. Parkeren kan op ongeveer 1 km afstand, naast kerkje op de kruising van de Dorpsstraat met de N507 (Braken), tegenover tuincentrum Bos.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.66726334841934, 4.913926279723551