Weijdemeer - Vogelkijkscherm

Dit waterbergingsgebied is sinds voorjaar 2006 gereed. Het biedt plek aan diverse broedvogels en op de ondiepe gedeelten komen allerlei vogels foerageren. Onder andere grutto, kievit, bergeend, tureluur, oeverloper, kemphaan, wulp, lepelaar, visdief, kluut, gele kwikstaart, wintertaling en watersnip zijn hier gezien. In de oeverzwaluwenwand zijn al enkele succesvolle broedgevallen geweest.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-28 1 Halsbandparkiet
2021-02-28 1 Staartmees
2021-02-28 2 Ringmus
2021-02-27 1 Buizerd
2021-02-27 1 Kievit
2021-02-26 3 Kuifeend
2021-02-26 23 Grauwe Gans
2021-02-26 2 Kievit
2021-02-26 1 Fuut
2021-02-25 1 Kokmeeuw
2021-02-25 1 Kievit
2021-02-25 1 Krakeend
2021-02-25 36 Grutto
2021-02-25 1 Winterkoning
2021-02-25 1 Zwarte Kraai
2021-02-25 1 Ekster
2021-02-25 1 Groenling
2021-02-25 1 Wilde Eend
2021-02-25 1 Koolmees
2021-02-25 1 Smient

Het kijkscherm is gelegen langs de N507, ter hoogte van Obdam. Parkeren kan op ongeveer 1 km afstand, naast kerkje op de kruising van de Dorpsstraat met de N507 (Braken), tegenover tuincentrum Bos.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.66726334841934, 4.913926279723551