Weijdemeer - Vogelkijkscherm

Dit waterbergingsgebied is sinds voorjaar 2006 gereed. Het biedt plek aan diverse broedvogels en op de ondiepe gedeelten komen allerlei vogels foerageren. Onder andere grutto, kievit, bergeend, tureluur, oeverloper, kemphaan, wulp, lepelaar, visdief, kluut, gele kwikstaart, wintertaling en watersnip zijn hier gezien. In de oeverzwaluwenwand zijn al enkele succesvolle broedgevallen geweest.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-04-23 1 Krakeend
2019-04-23 2 Scholekster
2019-04-23 1 Kievit
2019-04-21 1 Tjiftjaf
2019-04-21 2 Putter
2019-04-19 2 Scholekster
2019-04-19 1 Krakeend
2019-04-19 1 Visdief
2019-04-19 1 Huismus
2019-04-19 1 Zwarte Kraai
2019-04-19 2 Ekster
2019-04-19 1 Pimpelmees
2019-04-18 1 Zanglijster
2019-04-18 1 Houtduif
2019-04-18 1 Ekster
2019-04-18 1 Ringmus
2019-04-18 1 Blauwe Reiger
2019-04-18 1 Groenling
2019-04-18 1 Putter
2019-04-18 1 Bruine Kiekendief

Het kijkscherm is gelegen langs de N507, ter hoogte van Obdam. Parkeren kan op ongeveer 1 km afstand, naast kerkje op de kruising van de Dorpsstraat met de N507 (Braken), tegenover tuincentrum Bos.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.66726334841934, 4.913926279723551