Weijdemeer - Vogelkijkscherm

Dit waterbergingsgebied is sinds voorjaar 2006 gereed. Het biedt plek aan diverse broedvogels en op de ondiepe gedeelten komen allerlei vogels foerageren. Onder andere grutto, kievit, bergeend, tureluur, oeverloper, kemphaan, wulp, lepelaar, visdief, kluut, gele kwikstaart, wintertaling en watersnip zijn hier gezien. In de oeverzwaluwenwand zijn al enkele succesvolle broedgevallen geweest.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-17 1 Scholekster
2019-07-16 1 Grauwe Gans
2019-07-16 3 Nijlgans
2019-07-15 1 Houtduif
2019-07-15 2 Grauwe Gans
2019-07-15 7 Scholekster
2019-07-15 36 Visdief
2019-07-15 1 Gele Kwikstaart
2019-07-15 2 Groenling
2019-07-13 1 Witte Kwikstaart
2019-07-13 2 Putter
2019-07-12 1 Scholekster
2019-07-12 1 Visdief
2019-07-11 2 Pimpelmees
2019-07-11 1 Visdief
2019-07-11 1 Kleine Karekiet
2019-07-09 1 Aalscholver
2019-07-09 3 Nijlgans
2019-07-09 1 Scholekster
2019-07-05 10 Grauwe Gans

Het kijkscherm is gelegen langs de N507, ter hoogte van Obdam. Parkeren kan op ongeveer 1 km afstand, naast kerkje op de kruising van de Dorpsstraat met de N507 (Braken), tegenover tuincentrum Bos.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.66726334841934, 4.913926279723551