Bleeke Heide - Vogelkijkscherm

De Bleeke Heide is een weidevogelreservaat gerealiseerd in het kader van het landinrichtingsproject Baarle-Nassau en maakt deel uit van de Chaamsche beken. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De graslanden worden echter nog steeds beweid door vee van plaatselijke boeren en het beheer van poelen en bramenwalletjes gebeurt in samenwerking met de plaatselijke natuurvereniging Mark en Leij. U kunt hier patrijzen zien en kwartels horen en door de jaren heen is er een breed scala aan steltlopersoorten waargenomen: grauwe franjepoot, krombekstrandloper, gestreepte strandloper, temmincks strandloper... en nog veel meer.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Het kijkscherm is het gehele jaar bereikbaar. Rondom het vennengebied zijn zandwegen en paden aangelegd. Deze paden zijn van 15 november tot 15 maart gesloten, dan is dit rustgebied voor de watervogels en steltlopers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 2 Lepelaar
2021-06-20 90 Kievit
2021-06-19 50 Kleine Mantelmeeuw
2021-06-19 1 Grasmus
2021-06-19 1 Merel
2021-06-19 1 Tuinfluiter
2021-06-19 3 Kuifeend
2021-06-19 5 Wulp
2021-06-19 1 Rietgors
2021-06-19 19 Grutto
2021-06-19 40 Kievit
2021-06-19 1 Lepelaar
2021-06-19 1 Tureluur
2021-06-19 1 Witgat
2021-06-19 20 Grutto
2021-06-19 45 Kievit
2021-06-19 20 Kleine Mantelmeeuw
2021-06-19 20 Zilvermeeuw
2021-06-19 1 Wulp
2021-06-19 5 Bergeend

Vanuit het centrum van Chaam rijdt u richting Ulicoten. Na ongeveer 2 km komt u aan de kruising met de Oude Bredasche Baan. Sla rechtsaf. Het gebied recht voor u is de Bleeke Heide. Na circa 500 meter is er aan de rechterzijde een bosje en aan de linkerzijde van de weg een parkeerplaats met picknickgelegenheid. Zo'n 75 meter verderop staat het kijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.48949, 4.85426