Bleeke Heide - Vogelkijkscherm

De Bleeke Heide is een weidevogelreservaat gerealiseerd in het kader van het landinrichtingsproject Baarle-Nassau en maakt deel uit van de Chaamsche beken. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De graslanden worden echter nog steeds beweid door vee van plaatselijke boeren en het beheer van poelen en bramenwalletjes gebeurt in samenwerking met de plaatselijke natuurvereniging Mark en Leij. U kunt hier patrijzen zien en kwartels horen en door de jaren heen is er een breed scala aan steltlopersoorten waargenomen: grauwe franjepoot, krombekstrandloper, gestreepte strandloper, temmincks strandloper... en nog veel meer.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Het kijkscherm is het gehele jaar bereikbaar. Rondom het vennengebied zijn zandwegen en paden aangelegd. Deze paden zijn van 15 november tot 15 maart gesloten, dan is dit rustgebied voor de watervogels en steltlopers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-03 1 Tafeleend
2023-06-03 20 Krakeend
2023-06-03 6 Bergeend
2023-06-03 1 Zwartkop
2023-06-03 1 Tjiftjaf
2023-06-03 2 Slobeend
2023-06-03 6 Kuifeend
2023-06-03 40 Meerkoet
2023-06-03 2 Scholekster
2023-06-03 7 Huiszwaluw
2023-06-03 1 Koekoek
2023-06-03 1 Oeverloper
2023-06-03 2 Tureluur
2023-06-03 26 Grutto
2023-06-03 50 Kievit
2023-06-03 3 Grote Zilverreiger
2023-06-03 4 Lepelaar
2023-06-03 2 Geoorde Fuut
2023-06-03 6 Fuut
2023-06-03 4 Knobbelzwaan

Vanuit het centrum van Chaam rijdt u richting Ulicoten. Na ongeveer 2 km komt u aan de kruising met de Oude Bredasche Baan. Sla rechtsaf. Het gebied recht voor u is de Bleeke Heide. Na circa 500 meter is er aan de rechterzijde een bosje en aan de linkerzijde van de weg een parkeerplaats met picknickgelegenheid. Zo'n 75 meter verderop staat het kijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.48949, 4.85426