Bleeke Heide - Vogelkijkscherm

De Bleeke Heide is een weidevogelreservaat gerealiseerd in het kader van het landinrichtingsproject Baarle-Nassau en maakt deel uit van de Chaamsche beken. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De graslanden worden echter nog steeds beweid door vee van plaatselijke boeren en het beheer van poelen en bramenwalletjes gebeurt in samenwerking met de plaatselijke natuurvereniging Mark en Leij. U kunt hier patrijzen zien en kwartels horen en door de jaren heen is er een breed scala aan steltlopersoorten waargenomen: grauwe franjepoot, krombekstrandloper, gestreepte strandloper, temmincks strandloper... en nog veel meer.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Het kijkscherm is het gehele jaar bereikbaar. Rondom het vennengebied zijn zandwegen en paden aangelegd. Deze paden zijn van 15 november tot 15 maart gesloten, dan is dit rustgebied voor de watervogels en steltlopers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Oeverzwaluw
2024-04-22 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-04-22 1 Fuut
2024-04-22 1 Grote Zilverreiger
2024-04-22 5 Regenwulp
2024-04-22 1 Roodborst
2024-04-22 1 Zwartkop
2024-04-22 2 Geoorde Fuut
2024-04-22 1 Kemphaan
2024-04-22 1 Zomertaling
2024-04-22 1 Buizerd
2024-04-22 1 Krakeend
2024-04-22 1 Slobeend
2024-04-22 1 Scholekster
2024-04-22 1 Bergeend
2024-04-22 1 Kievit
2024-04-22 1 Tureluur
2024-04-22 1 Grutto
2024-04-22 1 Wintertaling
2024-04-22 2 Kneu

Vanuit het centrum van Chaam rijdt u richting Ulicoten. Na ongeveer 2 km komt u aan de kruising met de Oude Bredasche Baan. Sla rechtsaf. Het gebied recht voor u is de Bleeke Heide. Na circa 500 meter is er aan de rechterzijde een bosje en aan de linkerzijde van de weg een parkeerplaats met picknickgelegenheid. Zo'n 75 meter verderop staat het kijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.48949, 4.85426