De Banen - Vogelkijkhut

Vennen met bijzondere watervegetaties. Het gebied fungeert als broed-en pleisterplaats voor een groot aantal vogelsoorten, waaronder minder algemene en zeldzame soorten. Het omvat twee vennen, deels met struweel en broekbos begroeide oeverlanden, broekbos en natte en drogere graslanden.

Type Hut
Beheerder Limburgs Landschap
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Roodborsttapuit
2024-05-26 1 Spotvogel
2024-05-26 1 Pimpelmees
2024-05-26 1 Vink
2024-05-26 1 Zwartkop
2024-05-26 1 Tjiftjaf
2024-05-26 1 Blauwe Reiger
2024-05-26 1 Meerkoet
2024-05-26 1 Wilde Eend
2024-05-26 1 Koolmees
2024-05-26 1 Nijlgans
2024-05-26 1 Lepelaar
2024-05-26 1 Zwarte Kraai
2024-05-26 1 Kokmeeuw
2024-05-26 1 Fazant
2024-05-26 1 Fitis
2024-05-26 1 Grauwe Gans
2024-05-26 1 Winterkoning
2024-05-26 1 Geelgors
2024-05-26 1 Grasmus

Komende vanuit Eindhoven volgt u de A2 tot afslag Nederweert en u verlaat daar de snelweg. Bij de stoplichten gaat u linksaf en vervolgens bijna drie kilometer rechtdoor, totdat u bij een rotonde uitkomt. Ga hier rechtsaf. Rijd wederom drie kilometer door tot u bij bord "camping Houtsberg" uitkomt. Ga hier linksaf de Banendijk op. Een kilometer verder bij een wit-rood gestreept hek zult u verder per voet moeten. Loop naar links aan de rechterkant van de sloot. Het pad buigt naar rechts en dan naar links. Via een dubbele houten brug bereikt u de vogelkijkhut! Met het openbaar vervoer neemt u vanaf treinstation Weert buslijn 74. Stap uit te Wellenstein. Vanaf daar is het ongeveer 25 minuten lopen.

Route via Google Maps

GPS 51.26919, 5.80214