De Banen - Vogelkijkhut

Vennen met bijzondere watervegetaties. Het gebied fungeert als broed-en pleisterplaats voor een groot aantal vogelsoorten, waaronder minder algemene en zeldzame soorten. Het omvat twee vennen, deels met struweel en broekbos begroeide oeverlanden, broekbos en natte en drogere graslanden.

Type Hut
Beheerder Limburgs Landschap
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-27 3 Lepelaar
2021-07-27 1 Aalscholver
2021-07-27 7 Lepelaar
2021-07-27 2 Grote Zilverreiger
2021-07-26 5 Gaai
2021-07-26 2 Lepelaar
2021-07-25 1 Casarca
2021-07-25 2 Grote Zilverreiger
2021-07-25 1 Lepelaar
2021-07-25 1 Groene Specht
2021-07-25 3 Lepelaar
2021-07-23 1 Boerenzwaluw
2021-07-23 1 Pimpelmees
2021-07-23 1 Nijlgans
2021-07-23 1 Casarca
2021-07-23 16 Lepelaar
2021-07-23 1 Zwarte Kraai
2021-07-21 1 Geelgors
2021-07-21 1 Fitis
2021-07-21 1 Wielewaal

Komende vanuit Eindhoven volgt u de A2 tot afslag Nederweert en u verlaat daar de snelweg. Bij de stoplichten gaat u linksaf en vervolgens bijna drie kilometer rechtdoor, totdat u bij een rotonde uitkomt. Ga hier rechtsaf. Rijd wederom drie kilometer door tot u bij bord "camping Houtsberg" uitkomt. Ga hier linksaf de Banendijk op. Een kilometer verder bij een wit-rood gestreept hek zult u verder per voet moeten. Loop naar links aan de rechterkant van de sloot. Het pad buigt naar rechts en dan naar links. Via een dubbele houten brug bereikt u de vogelkijkhut! Met het openbaar vervoer neemt u vanaf treinstation Weert buslijn 74. Stap uit te Wellenstein. Vanaf daar is het ongeveer 25 minuten lopen.

Route via Google Maps

GPS 51.26919, 5.80214