De Banen - Vogelkijkhut

Vennen met bijzondere watervegetaties. Het gebied fungeert als broed-en pleisterplaats voor een groot aantal vogelsoorten, waaronder minder algemene en zeldzame soorten. Het omvat twee vennen, deels met struweel en broekbos begroeide oeverlanden, broekbos en natte en drogere graslanden.

Type Hut
Beheerder Limburgs Landschap
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 1 Torenvalk
2023-09-24 1 Tjiftjaf
2023-09-19 1 Spreeuw
2023-09-16 1 Tjiftjaf
2023-09-16 1 Roodborsttapuit
2023-09-16 1 Paapje
2023-09-14 1 Koolmees
2023-09-14 1 Tjiftjaf
2023-09-14 1 Staartmees
2023-09-14 1 Gaai
2023-09-14 1 Roodborsttapuit
2023-09-14 1 Knobbelzwaan
2023-09-14 1 Blauwe Reiger
2023-09-14 1 Buizerd
2023-09-14 1 Huismus
2023-09-14 1 Witte Kwikstaart
2023-09-14 1 Spreeuw
2023-09-13 2 Dodaars
2023-09-13 1 Knobbelzwaan
2023-09-13 1 Grauwe Gans

Komende vanuit Eindhoven volgt u de A2 tot afslag Nederweert en u verlaat daar de snelweg. Bij de stoplichten gaat u linksaf en vervolgens bijna drie kilometer rechtdoor, totdat u bij een rotonde uitkomt. Ga hier rechtsaf. Rijd wederom drie kilometer door tot u bij bord "camping Houtsberg" uitkomt. Ga hier linksaf de Banendijk op. Een kilometer verder bij een wit-rood gestreept hek zult u verder per voet moeten. Loop naar links aan de rechterkant van de sloot. Het pad buigt naar rechts en dan naar links. Via een dubbele houten brug bereikt u de vogelkijkhut! Met het openbaar vervoer neemt u vanaf treinstation Weert buslijn 74. Stap uit te Wellenstein. Vanaf daar is het ongeveer 25 minuten lopen.

Route via Google Maps

GPS 51.26919, 5.80214