Spookverlaat - Vogelkijkhut Amalia

Vanuit deze hut heeft u zicht op een plas met een klein eilandje. De vogels zitten hier mooi dichtbij. In het vroege voorjaar laten grutto en andere steltlopers zich hier goed bekijken. In de winter kunt u hier verschillende eendensoorten waarnemen. De ijsvogel komt soms even zitten op een tak voor de hut en in het riet wordt soms de roerdomp gezien. Bij het pad naar de hut is een ooievaarsnest aanwezig. Er is een kort wandelpad naar de hut dat slecht toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Type Hut
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Deze hut kunt u het beste bezoeken in het najaar, winter en voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-11-19 200 Krakeend
2017-11-19 30 Smient
2017-11-19 30 Kuifeend
2017-11-19 1 Aalscholver
2017-11-19 4 Meerkoet
2017-11-19 1 Waterhoen
2017-11-19 1 Winterkoning
2017-11-19 20 Wilde Eend
2017-11-19 30 Spreeuw
2017-11-17 1 Grote Zilverreiger
2017-11-12 1 Buizerd
2017-11-12 2 Patrijs
2017-11-12 1 Sperwer
2017-11-05 4 Knobbelzwaan
2017-11-05 1 Kuifeend
2017-11-05 2 Grote Zilverreiger
2017-11-05 3 Kokmeeuw
2017-11-05 20 Spreeuw
2017-11-05 1 Smient
2017-11-05 1 Slobeend

Wanneer u met de auto komt, gaat u de N11 af bij afslag Hazerswoude-Dorp. Volg de N209 (Gemeneweg) ongeveer 500 meter. Sla vervolgens af bij de Galgweg en volg deze ongeveer een kilometer. De hut bevindt zich bij een ooievaarnest rechts van de weg. Ook vanaf Alphen aan den Rijn kunt u hier komen. U moet dan de afslag bij het benzinestation nemen, daar vervolgens omheen rijden en bij het stoplicht rechtdoor gaan. Na ongeveer een kilometer komt u uit bij het ooievaarsnest en de vogelkijkhut. Als u met de fiets komt, kunt u vanuit Alphen aan den Rijn het Weteringpad volgen en de tunnel onder de N11 door nemen. Sla het Spookverlaat in. Komende vanaf de Gemeneweg moet u de Galgweg inslaan en deze ongeveer een kilometer volgen. Er is beperkte parkeerruimte langs de weg bij het toegangspad naar de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.1169359334, 4.61100946442