Hazerswoude - De Wilck Oost

Aan de Vierheemskinderenweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck oost’. Vanaf dit kijkscherm heeft u zicht op het veenweide slagenlandschap van het Natura 2000 gebied ‘De Wilck’. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels. In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de ochtend
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-08-19 1 Bruine Kiekendief
2017-08-16 1 Bruine Kiekendief
2017-08-16 2 Buizerd
2017-08-12 1 Purperreiger
2017-08-12 1 Grutto
2017-08-09 2 Ooievaar
2017-08-04 2 Kleine Mantelmeeuw
2017-08-04 4 Grote Zilverreiger
2017-08-04 2 Ooievaar
2017-08-04 200 Kievit
2017-08-04 5 Huiszwaluw
2017-08-04 7 Gele Kwikstaart
2017-08-04 1 Watersnip
2017-08-04 1 Buizerd
2017-08-04 1 Bruine Kiekendief
2017-08-01 7 Grote Zilverreiger
2017-07-21 50 Grauwe Gans
2017-07-21 2 Ooievaar
2017-07-21 2 Torenvalk
2017-07-21 50 Kievit

Het scherm staat direct aan de Vierheemskinderenweg in Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.1169458495, 4.56172943052