Alphen aan den Rijn - Zaans Rietveld

Kijkscherm bij plas en slikranden

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het kijkscherm is over het algemeen goed bereikbaar. In natte perioden zijn laarzen aan te raden voor de wandeling rondom het gebied zelf.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-06-25 1 Rietgors
2017-06-25 2 Grutto
2017-06-25 3 Lepelaar
2017-06-25 1 Tureluur
2017-06-22 1 Kleine Mantelmeeuw
2017-06-20 1 Turkse Tortel
2017-06-20 2 Grutto
2017-06-20 4 Tureluur
2017-06-20 3 Kluut
2017-06-20 2 Kievit
2017-06-20 8 Kneu
2017-06-20 1 Rietgors
2017-06-20 3 Kleine Mantelmeeuw
2017-06-20 3 Krakeend
2017-06-20 5 Meerkoet
2017-06-20 2 Kleine Plevier
2017-06-20 3 Visdief
2017-06-20 1 Scholekster
2017-06-20 1 Witte Kwikstaart
2017-06-20 1 Purperreiger

Het Zaans Rietveld ligt langs het Rietveldsepad in Alphen aan den Rijn. De parkeerplaats voor auto's en fietsen bevindt zich op de kruising met het Dwarsveld.

Route via Google Maps

GPS 52.1063813009, 4.65423345501