Scherpenissepolder

Dit gebied is een prachtige inlaag. U kunt hier allerlei steltlopers zien. Franjepoten zijn hier in het verleden waargenomen: de schaarse grauwe en de zeer zeldzame grote franjepoot. Ook kunt u vanaf hier speuren naar sterns.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-01-14 10 Bergeend
2018-01-14 70 Kievit
2018-01-14 1000 Brandgans
2018-01-14 200 Pijlstaart
2018-01-14 75 Slobeend
2018-01-14 1000 Smient
2018-01-14 100 Tafeleend
2018-01-14 50 Bergeend
2018-01-14 11 Tureluur
2018-01-14 100 Grauwe Gans
2018-01-14 200 Wilde Eend
2018-01-14 1000 Kievit
2018-01-12 1 Torenvalk
2018-01-12 4 Zwarte Ruiter
2018-01-12 1 Witgat
2018-01-07 25 Smient
2018-01-07 40 Wilde Eend
2018-01-07 3 Dodaars
2018-01-07 400 Brandgans
2018-01-07 1 Tafeleend

De hut ligt vlak aan de weg.

Route via Google Maps

GPS 51.5261298821, 4.11013567464