Stinkgat - Van Haaftenpolder - Vogelkijkscherm

Sinds dit gebied is afgesloten van de getijden, is er een stuk land ontstaan. Het gebied is een natuurontwikkelingsproject en maakt onderdeel uit van Plan Tureluur. U kunt hier grote groepen ganzen en smienten zien, maar ook tureluur en rosse grutto.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-01-14 3 Toendrarietgans
2018-01-14 100 Grauwe Gans
2018-01-14 1000 Brandgans
2018-01-14 200 Wulp
2018-01-14 300 Kievit
2018-01-14 10 Graspieper
2018-01-14 1 Roodborst
2018-01-14 1 Winterkoning
2018-01-14 10 Bergeend
2018-01-14 2 Waterhoen
2018-01-14 1 Kleine Zilverreiger
2018-01-14 5 Grote Zilverreiger
2018-01-14 2 Zwarte Ruiter
2018-01-14 20 Tureluur
2018-01-14 5 Kleine Zilverreiger
2018-01-14 2 Lepelaar
2018-01-13 2 Knobbelzwaan
2018-01-06 6 Lepelaar
2018-01-05 2000 Brandgans
2018-01-05 1 Grote Zilverreiger

Ga bij de rotonde bij Sint Philipsland (indien u uit het noorden komt) direct op de parallelweg rijden, of bij de rotonde bij de N656 (indien u uit het zuiden komt). Vanaf deze parallelweg kunt u de snelweg oversteken. Vanaf de snelweg is er geen afslag. Vanaf de rotonde rijdende op de parallelweg neemt u de eerste weg links. Dit is voorbij het vrijstaande huis. U komt nu op de Voormalige Zeedijk. Deze weg rijdt u uit en bij de t-splitsing kunt u de auto in de berm parkeren. Vanaf hier kunt u, na een bezoek aan Vogelkijkhut de Steltkluut, over het land lopen richting de parallelweg. Hier steekt u de snelweg over naar Het Stinkgat. Het scherm bevindt zich rechts aan de dijk, ten westen van de snelweg aan het einde van de bomenrij.

Route via Google Maps

GPS 51.5983979532, 4.16319731121