't Sloe

Met de opgroeiende bomen lijkt het industriegebied steeds wat verder uit zicht te raken. In dit gebied kunt u bijvoorbeeld de bruine kiekendief zien en diverse soorten rietvogels. Ook hazen en ree├źn zijn in dit jonge natuurgebied waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-01-14 1 Ooievaar
2018-01-14 1 Scholekster
2018-01-14 1 Wulp
2018-01-14 20 Kleine Zilverreiger
2018-01-14 1 Steltkluut
2018-01-13 16 Blauwe Reiger
2018-01-13 1 Steltkluut
2018-01-13 1 Kleine Zilverreiger
2018-01-13 1 Slobeend
2018-01-13 1 Ooievaar
2018-01-13 1 Steltkluut
2018-01-13 20 Kleine Zilverreiger
2018-01-13 1 Putter
2018-01-13 1 Ooievaar
2018-01-13 9 Groenling
2018-01-13 1 Aalscholver
2018-01-13 15 Kleine Zilverreiger
2018-01-13 14 Kleine Zilverreiger
2018-01-13 1 Smient
2018-01-13 1 Steenloper
Vogelkijkhut Kenmerken
Rammekenshoek - vogelkijkscherm

GPS 51.425804549, 3.72542956511