Groene Jonker - Vogelkijkplatform

De Groene Jonker, gelegen bij Nieuwkoop in de Kouspolder, is een jong natuurgebied. In 2007 werd het aangelegd, waarbij enkele waterpartijen werden gegraven en enkele watergangen verruimd werden. De grond die daarbij vrij kwam werd gebruikt om een verhoging rond het gebied aan te leggen. Hierdoor kon het waterpeil worden verhoogd, zodat er een afwisseling van water- en rietland is ontstaan. Het gebied is in korte tijd bekend geraakt bij veel vogelaars, vanwege de aanwezigheid van kleinst waterhoen, porseleinhoen, steltkluut en geoorde fuut. De Groene Jonker kent een gevarieerd moerassig landschap. Het is een waardevolle schakel in de Ecologische Hoofdstructuur tussen de Nieuwkoopse Plassen, de Bovenlanden en de Vinkenveense Plassen.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-04-24 2 Krakeend
2017-04-24 2 Krakeend
2017-04-24 2 Gierzwaluw
2017-04-24 1 Snor
2017-04-24 2 Kleine Plevier
2017-04-24 1 Sprinkhaanzanger
2017-04-23 10 Smient
2017-04-23 1 Oeverloper
2017-04-23 1 Bontbekplevier
2017-04-23 7 Kleine Plevier
2017-04-23 1 Grote Zilverreiger
2017-04-23 1 Purperreiger
2017-04-23 3 Lepelaar
2017-04-23 2 Gierzwaluw
2017-04-23 40 Kemphaan
2017-04-23 4 Groenpootruiter
2017-04-23 2 Zwartkopmeeuw
2017-04-23 2 Dwergmeeuw
2017-04-23 1 Dwergmeeuw
2017-04-23 3 Dwergmeeuw

Vanaf het dorp Noorden gaat u via de Molenweg de Hogedijk op. Na een knik in de dijk ziet u het vogelobservatiepunt aan uw linkerhand liggen. Iets verderop is een parkeerplaats. Het heeft de voorkeur daar te parkeren en niet langs de smalle dijk. Denkt u bij het wandelen door het gebied dat u veel muggen kunt tegenkomen: kleed u hierop of neem muggenolie mee.

Route via Google Maps

GPS 52.1766917209, 4.82913928912