Groene Jonker - Vogelkijkplatform

De Groene Jonker, gelegen bij Nieuwkoop in de Kouspolder, is een jong natuurgebied. In 2007 werd het aangelegd, waarbij enkele waterpartijen werden gegraven en enkele watergangen verruimd werden. De grond die daarbij vrij kwam werd gebruikt om een verhoging rond het gebied aan te leggen. Hierdoor kon het waterpeil worden verhoogd, zodat er een afwisseling van water- en rietland is ontstaan. Het gebied is in korte tijd bekend geraakt bij veel vogelaars, vanwege de aanwezigheid van kleinst waterhoen, porseleinhoen, steltkluut en geoorde fuut. De Groene Jonker kent een gevarieerd moerassig landschap. Het is een waardevolle schakel in de Ecologische Hoofdstructuur tussen de Nieuwkoopse Plassen, de Bovenlanden en de Vinkenveense Plassen.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-11-21 1 Pijlstaart
2017-11-21 1 Wintertaling
2017-11-21 100 Smient
2017-11-21 50 Slobeend
2017-11-21 1 Pijlstaart
2017-11-21 1 Grote Zilverreiger
2017-11-21 1 Blauwe Reiger
2017-11-21 100 Kuifeend
2017-11-21 29 Bergeend
2017-11-17 1 Blauwe Reiger
2017-11-17 20 Spreeuw
2017-11-17 2 Ekster
2017-11-17 1 Roodborsttapuit
2017-11-17 20 Kievit
2017-11-17 2 Wintertaling
2017-11-17 3 Krakeend
2017-11-17 2 Knobbelzwaan
2017-11-17 4 Tafeleend
2017-11-17 50 Kuifeend
2017-11-17 1 Wintertaling

Vanaf het dorp Noorden gaat u via de Molenweg de Hogedijk op. Na een knik in de dijk ziet u het vogelobservatiepunt aan uw linkerhand liggen. Iets verderop is een parkeerplaats. Het heeft de voorkeur daar te parkeren en niet langs de smalle dijk. Denkt u bij het wandelen door het gebied dat u veel muggen kunt tegenkomen: kleed u hierop of neem muggenolie mee.

Route via Google Maps

GPS 52.1766917209, 4.82913928912