Toegankelijke kijkhut Reeuwijkse Plassen

 

Eind 2012 heeft Landschapsbeheer Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Stichting Groen & Handicap een vogelkijkscherm geplaatst in het Reeuwijks Plassengebied.

Het vogelkijkscherm is zodanig ontworpen dat ook recreanten met een rolstoel of scootmobiel ervan gebruik kunnen maken.

Dit bericht is geplaatst op 25 februari 2013.