Westkapelle - Slaakweg - vogelkijkscherm

Geen beschrijving aanwezig.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-01-15 1 Kleine Mantelmeeuw
2018-01-15 1 Paarse Strandloper
2018-01-14 1 Bonte Strandloper
2018-01-14 1 Zilvermeeuw
2018-01-14 1 Steenloper
2018-01-14 6 Scholekster
2018-01-14 1 Aalscholver
2018-01-14 8 Zilverplevier
2018-01-14 3 Rotgans
2018-01-14 1 Zwarte Zee-eend
2018-01-14 100 Kramsvogel
2018-01-14 200 Spreeuw
2018-01-14 15 Kramsvogel
2018-01-14 1 Bergeend
2018-01-14 1 Buizerd
2018-01-14 1 Merel
2018-01-14 1 Heggenmus
2018-01-14 1 Brandgans
2018-01-14 1 Smient
2018-01-14 1 Kievit
Vogelkijkhut Kenmerken
Westkapelle - Telpost

GPS 51.5399294094, 3.44936370802