Autrichepolder - Kijkmuur

Kijkmuur in vogelrijk gebied

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-01-15 70 Grote Canadese Gans
2018-01-14 17 Kleine Barmsijs
2018-01-14 3 Tureluur
2018-01-14 44 Goudplevier
2018-01-14 220 Wulp
2018-01-14 156 Bergeend
2018-01-14 32 Kolgans
2018-01-14 2 Knobbelzwaan
2018-01-14 21 Pijlstaart
2018-01-14 11 Smient
2018-01-14 17 Krakeend
2018-01-14 52 Slobeend
2018-01-14 2 Dodaars
2018-01-14 12 Wintertaling
2018-01-14 22 Kuifeend
2018-01-14 1 Brilduiker
2018-01-14 6 Tafeleend
2018-01-14 200 Toendrarietgans
2018-01-14 1 Kolgans
2018-01-13 2 Dodaars
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.2429783423, 3.82588148064