Reeuwijkse Plassen - Bosmankade - Vogelkijkscherm

Het vogelkijkscherm is zodanig ontworpen dat ook recreanten met een rolstoel of scootmobiel ervan gebruik kunnen maken. De locatie van het scherm is bijzonder: het staat op de kop van een oude fundering van het gemaal aan de Bosmankade en aan het Natura2000 Plas Broekvelden en Vettenbroek. Dit gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied voor de doelsoorten kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend.

Type Scherm
Beheerder Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-11-18 1 IJsvogel
2017-11-18 6 Slobeend
2017-11-18 1 Buizerd
2017-11-18 1 Pijlstaart
2017-11-18 1 Kleine Mantelmeeuw
2017-11-18 1 Zilvermeeuw
2017-11-18 1 Dodaars
2017-11-18 3 Brilduiker
2017-11-18 2 Brilduiker
2017-11-18 1 Cetti's Zanger
2017-11-18 3 Grote Zilverreiger
2017-11-17 4 Dodaars
2017-11-17 12 Brilduiker
2017-11-17 1 Winterkoning
2017-11-17 1 Roodborst
2017-11-17 1 Cetti's Zanger
2017-11-17 1 Brilduiker
2017-11-17 200 Krakeend
2017-11-17 10 Kuifeend
2017-11-17 1 Slobeend

De Reeuwijkse Plassen liggen tussen Bodegraven, Driebruggen, Haastrecht, Gouda en Reeuwijk. Met het openbaar vervoer bereikt u het gebied via treinstation Gouda of Bodegraven. Het vogelkijkscherm ligt aan de meest noordelijke plas, plas Broekvelden. Vanaf de parkeerplaats bij het Reeuwijkse Hout gaat u linksom over het fietspad rond de plas. Vervolg het fietspad om de plas langs de oostzijde van de plas. Dit is de Leksdijk. Sla bij de 1e t-splitsing rechtsaf en vervolg uw weg via de Bosmankade. Halverwege de Bosmankade vindt u rechts het vogelkijkscherm. Het scherm is ook bereikbaar via de westzijde van de plas.

Route via Google Maps

GPS 52.0403888653, 4.75401163035