Oudega - Plasdras - Vogelkijkhut

De vogelkijkplek heeft de vorm van een slakkenhuis. Hij is er als afsluiting van de ruilverkaveling Wymbritseradeel aangelegd. Een goede plek om bijvoorbeeld grutto en goudplevier te zien.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-10-15 25 Bergeend
2017-10-15 35 Grauwe Gans
2017-10-15 5 Kolgans
2017-10-15 1 Watersnip
2017-10-15 1 Wulp
2017-10-15 12 Vink
2017-10-15 12 Putter
2017-10-15 8 Graspieper
2017-10-15 1 Roodborsttapuit
2017-10-14 2 Lepelaar
2017-10-14 110 Bergeend
2017-10-08 5 Koperwiek
2017-09-27 50 Aalscholver
2017-09-27 200 Grauwe Gans
2017-09-27 1 Lepelaar
2017-09-27 1 Grote Zilverreiger
2017-09-24 300 Grauwe Gans
2017-09-24 1 Lepelaar
2017-09-24 25 Krakeend
2017-09-22 12 Lepelaar

GPS 53.0006820555, 5.57721552679