Amsterdamse Bos - Schinkelbosen

Aan de Bosrandweg in het Schinkelbos zijn twee vogelkijkschermen aanwezig. Ze zijn allebei ambachtelijk gevlochten. Bij beide schermen kunt u onder andere kuifeenden en tafeleenden zien en heeft u kans op de ijsvogel. Ook rietvogels zoals baardman, kleine karekiet en rietgors kunt u hier zien. Het eerste scherm dat u tegenkomt vanaf de parkeerplaats aan de Bosrandweg biedt uitzicht over een klein plasje. Het tweede scherm geeft u zicht op een langwerpige plas.

Type Scherm
Beheerder Overig
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.

 

Datum Soort
2014-11-19 1 Havik
2014-11-19 1 Roerdomp
2014-11-19 1 Roerdomp
2014-11-14 1 Aalscholver
2014-11-14 1 Aalscholver
2014-11-14 1 Aalscholver
2014-11-12 1 Havik
2014-11-10 1 Grote Bonte Specht
2014-11-10 1 Wilde Eend
2014-11-10 1 Kuifeend
2014-11-10 1 Meerkoet
2014-11-10 1 Dodaars
2014-11-10 1 Vuurgoudhaan
2014-11-10 1 Goudvink
2014-11-09 5 Groenling
2014-11-09 1 Tafeleend
2014-11-09 8 Krakeend
2014-11-09 1 Sperwer
2014-11-09 2 Torenvalk
2014-11-09 5 Buizerd

Het parkeerterrein van het Schinkelbos ligt aan de Bosrandweg. Vanuit de richting Schiphol neemt u op de N231 op de rotonde de eerste afslag en gaat u op de t-splitsing linksaf. Komende vanuit de richting Amstelveen neemt u op de rotonde op de N231 de derde afslag en op de t-splitsing gaat u linksaf. Vanaf het parkeerterrein volgt u het fietspad in zuidelijke richting. Het eerste kijkscherm ligt na 200 meter rechts. Het tweede kijkscherm ligt na 850 meter rechts. Het Schinkelbos is per openbaar vervoer te bereiken met de buslijnen 186 en 187. U stapt uit bij halte Ringvaartbrug. De afstand tot de parkeerplaats van het Schinkelbos is circa 1200 meter.

Route via Google Maps

Afbeeldingen