Braakman Noord - Gluurmuur

Kleine zilverreiger, cetti's zanger, graszanger... zomaar een greep uit de soorten die hier gezien zijn. Bossen, struweel, water en open terrein, dat is wat u hier aantreft. De Braakman is ontstaan na inpoldering in 1952 en sindsdien aanzienlijk uitgebreid.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-01-15 1 Houtsnip
2018-01-14 25 Fuut
2018-01-14 2 Brilduiker
2018-01-14 1 Torenvalk
2018-01-14 2 Tjiftjaf
2018-01-14 1 Sperwer
2018-01-13 4 Kleine Zwaan
2018-01-13 1 Groene Specht
2018-01-13 3 Heggenmus
2018-01-13 1 Goudvink
2018-01-13 1 Watersnip
2018-01-13 1 Waterral
2018-01-13 4 Koperwiek
2018-01-13 2 Merel
2018-01-13 3 Graspieper
2018-01-13 1 Torenvalk
2018-01-13 5 Kramsvogel
2018-01-13 1 Buizerd
2018-01-13 1 Grote Bonte Specht
2018-01-13 4 Kleine Zwaan
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.3245820661, 3.73297040192