Sophiapolder - Vogelkijkhut

De Sophiapolder is het resultaat van een natuurcompensatieproject in verband met de verdieping van de Westerschelde. Het is een open landschap met daarin een kreek. Het gebied herbergt een grote hoeveelheid broedparen zwartkopmeeuw. Luister goed naar hun mauwende roep. In de Sophiapolder broeden verder onder meer kleine plevier, grutto en geoorde fuut.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-01-14 1 Kleine Zwaan
2018-01-14 1 Blauwe Reiger
2018-01-14 1 Torenvalk
2018-01-14 20 Wilde Eend
2018-01-14 4 Slobeend
2018-01-14 8 Krakeend
2018-01-14 2 Brandgans
2018-01-13 1 Kleine Zwaan
2018-01-09 42 Kleine Zwaan
2018-01-09 1 Zwarte Zwaan
2018-01-07 55 Slobeend
2018-01-07 75 Krakeend
2018-01-03 2 Grauwe Gans
2018-01-02 1 Slechtvalk
2018-01-01 1 Grote Zilverreiger
2017-12-29 270 Wilde Eend
2017-12-29 100 Wintertaling
2017-12-29 150 Krakeend
2017-12-29 50 Slobeend
2017-12-29 135 Meerkoet

GPS 51.3069354299, 3.45198270324