Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-12-10 5 Spreeuw
2017-12-10 3 Stormmeeuw
2017-12-10 20 Steenloper
2017-12-10 3 Kuifeend
2017-12-10 101 Bonte Strandloper
2017-12-10 8 Pijlstaart
2017-12-10 15 Kievit
2017-12-10 9 Goudplevier
2017-12-10 5 Kramsvogel
2017-12-10 6 Bergeend
2017-12-10 1 Brilduiker
2017-12-10 30 Slobeend
2017-12-09 1 Heggenmus
2017-12-09 9 Tureluur
2017-12-09 1 Zwarte Kraai
2017-12-09 1 Waterral
2017-12-09 1 Roodborst
2017-12-09 6 Bergeend
2017-12-09 1 Meerkoet
2017-12-09 3 Grauwe Gans

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.4718530517, 6.15153480213