Margarethapolder - Vogelkijkscherm

Ten oosten van Terneuzen ligt de Margarethapolder. Vanuit het kijkscherm kunt u allerlei steltlopers zien, zoals kluut, bonte strandloper en kemphaan. Ook grutto's, scholeksters en veldleeuweriken zijn hier te bewonderen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Dit is een zogenoemde hoogwatervluchtplaats. U kunt de plek daarom het beste bezoeken bij hoog water, aangezien er dan de meer vogels aanwezig zullen zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-01-14 1 IJsvogel
2018-01-14 1 Hybride Grauwe Gans x Indische Gans
2018-01-14 210 Wulp
2018-01-06 156 Scholekster
2018-01-06 5 Bonte Strandloper
2018-01-06 1 Rietgors
2018-01-06 2 Rosse Grutto
2018-01-06 2 Baardman
2018-01-06 73 Wintertaling
2018-01-06 2 Slobeend
2018-01-06 1 Bruine Kiekendief
2018-01-06 1 Waterral
2018-01-05 240 Brandgans
2018-01-02 10 Steenloper
2018-01-02 1 Buizerd
2018-01-02 10 Tafeleend
2018-01-02 3 Tureluur
2018-01-02 6 Bontbekplevier
2018-01-02 2 Zwarte Ruiter
2018-01-02 1 Grote Mantelmeeuw
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.3410950298, 3.87500679371