Texel - Wagejot - Vogelkijkpunt

Wagejot is een langgerekte plas die is ontstaan toen in de zeventig jaren van de vorige eeuw een nieuwe dijk werd aangelegd en daarbij een bocht in de oude dijk werd afgesneden. Tussen de dijken ligt deze plas met een lengte van 1100 meter en een maximale breedte van 175 meter. Kluut, bontbekplevier, visdief, bergeend en kokmeeuw broeden hier. Rosse grutto's rusten op de slikken.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-11-20 2 Ringmus
2017-11-20 4 Grote Canadese Gans
2017-11-20 1 Kleine Barmsijs
2017-11-20 2 Steenloper
2017-11-19 2 Zilverplevier
2017-11-19 2 Zilverplevier
2017-11-19 1500 Wulp
2017-11-18 1 Zilverplevier
2017-11-18 2 Grutto
2017-11-18 3 Kanoet
2017-11-18 1 Torenvalk
2017-11-18 2 Pijlstaart
2017-11-18 6 Grote Canadese Gans
2017-11-18 1 Zilverplevier
2017-11-18 2 Grutto
2017-11-18 3 Kanoet
2017-11-18 1 Torenvalk
2017-11-18 2 Pijlstaart
2017-11-18 2 Zilverplevier
2017-11-18 3 Kanoet

Vanuit Oosterend neemt u de weg van Oostkaap naar de Waddendijk. Bij de dijk gaat u linksaf, de Lancasterdijk op. 600 meter verderop begint Wagejot. Vanuit het dorp Oost gaat u a via de Loswal naar de dijk. Bij de dijk slaat u rechtsaf, de Lancasterdijk op. 500 meter verderop begint Wagejot.

Route via Google Maps

GPS 53.0895752209, 4.8994635282