Texel - Wagejot - Vogelkijkpunt

Wagejot is een langgerekte plas die is ontstaan toen in de zeventig jaren van de vorige eeuw een nieuwe dijk werd aangelegd en daarbij een bocht in de oude dijk werd afgesneden. Tussen de dijken ligt deze plas met een lengte van 1100 meter en een maximale breedte van 175 meter. Kluut, bontbekplevier, visdief, bergeend en kokmeeuw broeden hier. Rosse grutto's rusten op de slikken.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-07-25 4 Krombekstrandloper
2017-07-25 25 Kluut
2017-07-25 1 Buizerd
2017-07-25 2 Tureluur
2017-07-25 10 Scholekster
2017-07-25 2 Bonte Strandloper
2017-07-25 1 Kneu
2017-07-25 1 Grasmus
2017-07-25 1 Fitis
2017-07-23 1 Bruine Kiekendief
2017-07-23 3 Torenvalk
2017-07-23 25 Kluut
2017-07-23 1 Bruine Kiekendief
2017-07-23 1 Oeverloper
2017-07-22 10 Regenwulp
2017-07-22 95 Tureluur
2017-07-22 10 Krombekstrandloper
2017-07-22 65 Tureluur
2017-07-22 4 Bonte Strandloper
2017-07-22 1 Kneu

Vanuit Oosterend neemt u de weg van Oostkaap naar de Waddendijk. Bij de dijk gaat u linksaf, de Lancasterdijk op. 600 meter verderop begint Wagejot. Vanuit het dorp Oost gaat u a via de Loswal naar de dijk. Bij de dijk slaat u rechtsaf, de Lancasterdijk op. 500 meter verderop begint Wagejot.

Route via Google Maps

GPS 53.0895752209, 4.8994635282