Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als <b>niet actief</b>. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-07-25 1 IJsvogel
2017-07-18 1 Merel
2017-07-18 1 Kleine Karekiet
2017-07-18 1 Buizerd
2017-07-18 1 Winterkoning
2017-07-18 3 Meerkoet
2017-07-18 2 Kuifeend
2017-07-18 1 Tjiftjaf
2017-07-18 1 Grote Bonte Specht
2017-07-11 1 Ooievaar
2017-07-04 1 Putter
2017-07-04 1 Rietgors
2017-07-04 1 Kleine Karekiet
2017-06-29 1 Ekster
2017-06-29 1 Buizerd
2017-06-29 1 Visdief
2017-06-29 1 Knobbelzwaan
2017-06-29 1 Kleine Karekiet
2017-06-29 1 Rietgors
2017-06-29 1 Meerkoet

GPS 51.6871256007, 4.99974276483