Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als <b>niet actief</b>. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-11-14 2 Grote Zilverreiger
2017-11-13 3 Gaai
2017-11-13 1 Grote Bonte Specht
2017-11-13 10 Vink
2017-11-13 6 Putter
2017-11-13 1 Waterhoen
2017-11-13 5 Fazant
2017-11-13 1 Merel
2017-11-13 2 Fazant
2017-11-13 1 Blauwe Reiger
2017-11-13 1 Buizerd
2017-11-13 1 Koolmees
2017-11-13 1 Roodborst
2017-11-13 1 Grote Bonte Specht
2017-11-13 1 Nijlgans
2017-11-13 2 Kuifeend
2017-11-13 2 Parkeend
2017-11-13 58 Wilde Eend
2017-11-13 1 Slobeend
2017-11-13 6 Wintertaling

GPS 51.6871256007, 4.99974276483