Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als <b>niet actief</b>. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-08-30 6 Ooievaar
2017-08-30 4 Ooievaar
2017-08-29 6 Ooievaar
2017-08-24 1 Ooievaar
2017-08-24 1 Buizerd
2017-08-24 11 Ooievaar
2017-08-24 11 Ooievaar
2017-08-23 6 Ooievaar
2017-08-18 1 Ooievaar
2017-08-18 1 Ooievaar
2017-08-15 1 Ooievaar
2017-08-11 1 Ooievaar
2017-08-11 1 Buizerd
2017-08-11 4 Ooievaar
2017-08-09 1 Havik
2017-08-09 2 Kuifeend
2017-08-09 2 Oeverzwaluw
2017-08-09 1 Roodborsttapuit
2017-08-09 1 Holenduif
2017-08-09 6 Aalscholver

GPS 51.6871256007, 4.99974276483