Bargerveen - Uitkijkheuvels

Het Bargerveen is een natuurgebied van Staatsbosbeheer in de gemeente Emmen. Het is 2.100 hectare groot en bestaat grotendeels uit hoogveen. Het is het laatste restant van enige omvang in Nederland van het eertijds 3000 vierkante kilometer grote Bourtangermoeras. Het gebied is vooral bekend om zijn voor Nederland grote broedpopulatie grauwe klauwier, maar er zijn veel meer vogelsoorten te spotten.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-04-24 1 Huiszwaluw
2017-04-24 1 Vink
2017-04-24 1 Roodborst
2017-04-24 1 Tjiftjaf
2017-04-24 1 Winterkoning
2017-04-21 1 Koekoek
2017-04-21 1 Roodborsttapuit
2017-04-20 1 Zwartkop
2017-04-16 1 Aalscholver
2017-04-16 1 Tjiftjaf
2017-04-16 1 Vink
2017-04-16 1 Graspieper
2017-04-16 1 Bergeend
2017-04-16 1 Grote Canadese Gans
2017-04-16 1 Wintertaling
2017-04-16 1 Holenduif
2017-04-16 1 Boerenzwaluw
2017-04-16 1 Grutto
2017-04-16 1 Roodborsttapuit
2017-04-16 1 Wilde Eend

Verlaat de N37 bij de afrit Klazienaveen. Ga richting Klazienaveen en volg de weg door het dorp. Dit is richting Weiteveen. Na het verlaten van het dorp gaat u na ruim 3 km links, naar de Verlengde Noordersloot. Dit staat aangegeven als de parkeerplaats Bargerveen-midden. De eerste heuvel ligt tegenover de parkeerplaats, de tweede ongeveer 1 km ten oosten daarvan.

Route via Google Maps

GPS 52.6867133699, 7.0117462575