Lettelberter Petten - Vogelkijkhut

De Lettelberter Petten liggen nabij het Leekstermeer en zijn tussen 1900 en 1920 ontstaan door het afgraven van veen, als gevolg van de behoefte aan brandstof. Door verlandingsprocessen is hier en daar elzenbroekbos ontstaan. In de bosjes vindt u vuurgoudhaan, boomkruiper en goudvink. Op het water wordt zo nu en dan nonnetje waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-01-08 81 Grote Zilverreiger
2018-01-06 2000 Kievit
2018-01-05 250 Grote Barmsijs ssp flammea
2018-01-05 1 Indische Gans
2018-01-01 1 Torenvalk
2018-01-01 1 Kievit
2018-01-01 1 Aalscholver
2018-01-01 1 Kolgans
2018-01-01 1 Merel
2018-01-01 1 Blauwe Reiger
2018-01-01 1 Brandgans
2018-01-01 1 Grauwe Gans
2018-01-01 1 Grote Zilverreiger
2018-01-01 1 Buizerd
2018-01-01 1 Kokmeeuw
2018-01-01 1 Vink
2018-01-01 1 Roodborst
2018-01-01 1 Krakeend
2018-01-01 1 Meerkoet
2018-01-01 1 Nonnetje

Ga bij Leek richting de A7. Ga vervolgens bij de rotonde Midwolde rechtsaf, richting Midwolde-Lettelbert. Na Lettelbert, vóór het viaduct komt, gaat u rechtsaf. Deze weg blijft u volgen totdat u parallel met de snelweg A7rijdt. Ga bij de eerste boerderij rechts, rijdt de toegangsweg in en parkeer achter de boerderij. Door het houten klaphekje gaat u rechtdoor het graspad op. Volg het pad, ga niet over het hek en na 30 meter gaat u scherp linksaf het grotere pad op. Op een gegeven moment komt er een afslag naar links naar de vogelkijkhut.

Route via Google Maps

GPS 53.1877735997, 6.42964468072