Bleeke Heide - Vogelkijkscherm

De Bleeke Heide is een weidevogelreservaat gerealiseerd in het kader van het landinrichtingsproject Baarle-Nassau en maakt deel uit van de Chaamsche beken. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De graslanden worden echter nog steeds beweid door vee van plaatselijke boeren en het beheer van poelen en bramenwalletjes gebeurt in samenwerking met de plaatselijke natuurvereniging Mark en Leij. U kunt hier patrijzen zien en kwartels horen en door de jaren heen is er een breed scala aan steltlopersoorten waargenomen: grauwe franjepoot, krombekstrandloper, gestreepte strandloper, temmincks strandloper... en nog veel meer.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Het kijkscherm is het gehele jaar bereikbaar. Rondom het vennengebied zijn zandwegen en paden aangelegd. Deze paden zijn van 15 november tot 15 maart gesloten, dan is dit rustgebied voor de watervogels en steltlopers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-11-19 40 Grauwe Gans
2017-11-19 120 Kolgans
2017-11-19 661 Toendrarietgans
2017-11-19 12 Bergeend
2017-11-19 1 Aalscholver
2017-11-19 1 Grote Canadese Gans
2017-11-19 420 Grauwe Gans
2017-11-19 6 Zilvermeeuw
2017-11-19 25 Kokmeeuw
2017-11-19 1 Blauwe Reiger
2017-11-19 20 Nijlgans
2017-11-19 120 Wintertaling
2017-11-19 190 Wilde Eend
2017-11-19 6 Pijlstaart
2017-11-19 45 Grote Canadese Gans
2017-11-19 55 Grauwe Gans
2017-11-19 145 Nijlgans
2017-11-05 30 Kramsvogel
2017-11-05 2 Staartmees
2017-11-05 1 Graspieper

Vanuit het centrum van Chaam rijdt u richting Ulicoten. Na ongeveer 2 km komt u aan de kruising met de Oude Bredasche Baan. Sla rechtsaf. Het gebied recht voor u is de Bleeke Heide. Na circa 500 meter is er aan de rechterzijde een bosje en aan de linkerzijde van de weg een parkeerplaats met picknickgelegenheid. Zo'n 75 meter verderop staat het kijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.489494981, 4.85425571304